فراخوان تشکل حامی برای کاندیداهای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان

فراخوان تشکل حامی برای کاندیداهای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان

http://www.bananews.ir/تشکل حامی از افراد علاقمند به استفاده از حمایت این تشکل برای انتخابات مهرماه ۱۳۹۴ هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان، دعوت کرد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irدر این فراخوان آمده است، تشکل حامی براساس اهداف متعالی خود و شعار استقرار شایستگی و سلامت در نظام مهندسی، در نظر دارد تا از طریق فراخوان و متعاقباً بررسی های کارشناسی لازم نسبت به شناسایی کاندیداهای اصلح هفتمین دوره انتخابات نظام مهندسیساختمان استان تهران(هیئت مدیره/ هیئت رئیسه گروه های تخصصی) اقدام نماید.

در وبسایت این تشکل درباره این تشکل چنین آمده است:

تشکل حامی از ابتدای سال ۱۳۹۴ با هدف تأثیرگذاری در انتخابات نظام مهندسی ساختمان برای انتخاب افراد شایسته و درخور نام و عظمت مهندسی کار خود را شروع کرد. این گروه با اعضای داوطلبی که سالهاست چالشهای موجود سازمان نظام مهندسی ساختمان را می شناسند و برای حل آن برنامه دارند بنیانگذاری شده و از هر نوع همراهی و همفکری اعضای جدید استقبال می کند.

نام حامی برگرفته از اسم بزرگ مهندس حامی پدر مهندسی عمران ایران است که همگان بر وطن دوستی و تلاش حرفه ای این معلم بزرگ صحه می گذارند. بر آن متعهدیم که این گروه پاسدار نام مهندس حامی، شرافت حرفه مهندسی و مهندسانی که حامی استقرار نظام سلامت و شایستگی در نظام مهندسی ساختمان هستند باشد. در این راه تنها به انتخابات نمی اندیشیم و فردای پس از انتخابات و مسئولیتهایی که بر دوش منتخبان گذاشته ایم را پیگیری و مطالبه خواهیم کرد. به امید اینکه منتخبانمان، حامی جمعیت بزرگ مهندسان فعال حرفه ساختمان باشند.

 

    نظرات