فراخوان مقاله به پژوهشنامه حمل و نقل

فراخوان مقاله به پژوهشنامه حمل و نقل

http://www.bananews.ir/پژوهشنامه حمل و نقل فصلنامه ای با درجه علمی- پژوهشی است که توسط مرکز تحقیقات راه ، مسکن و ساختمان منتشر می شود.
به گزارش بنانیوز؛ این فصلنامه در محورهای زیر مقاله می پذیرد:
- اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار
- برنامه ریزی حمل و نقل
- روسازی راه و راه آهن
- سیستم های هوشمند حمل و نقل
- مدیریت بحران در حمل و نقل
- مهندسی ارزش در حمل و نقل
- مهندسی ایمنی حمل و نقل
- مهندسی ترافیک
- مهندسی حمل و نقل و جنبه های زیست محیطی
- مهندسی زیرساخت های حمل و نقل ( پل، تونل، سازه های دریایی، فرودگاه و ... ) مشروط بر آنکه در ارتباط با مباحث حمل و نقل باشند.

از پژوهشگران، اعضای هیات علمی، کارشناسان و دانشجویانی که مایل به ارایه مقاله در زمینه های فوق به زبان فارسی هستند، دعوت به عمل می آید مقالات خود را از طریق وبگاه پژوهشنامه به نشانی www.trijournal.ir ارسال فرمایند.
برای اطلاع بیشتر از چگونگی ارسال مقالات و دستورالعمل تدوین، به بخش ارسال الکترونیکی مقالات در سایت پژوهشنامه مراجعه شود.

    نظرات