انتشار سری جدید مقالات دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر در سیویلیکا

انتشار سری جدید مقالات دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر در سیویلیکا

www.bananews.irسری جدید مقالات دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر در بانک مقالات تخصصی کشور ( مرجع دانش) نمایه سازی و منتشر گردید. 

به گزارش بنانیوز ، این نشریه علمی پژوهشی که توسط دکتر علی اسدپور انتشار می یابد،  در دوره  اول شماره دوم، حدود ۷ عنوان مقاله به زبان فارسی منتشر نموده است. کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشد.
لازم به ذکر است ، دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهرتحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی پایگاه سیویلیکا مشاهده نمایند.
فهرست مقالات منتشر شده در این شماره:

  1. ارزیابی تأثیر قابلیت توسعه فضای سبز با بکارگیری رهیافت پارک های جیبی در ارتقای کیفیت منظر تاریخی شهر(مطالعه موردی: شهر قزوین)
  2. سنجش تطبیقی تصویر ذهنی شهروندان و کارشناسان به مفهوم کیفیت محیط شهری در طرح مسکن مهر(مطالعه موردی: شهر امیدیه)
  3. تدقیق انگاره های مؤثر بر طراحی مناسب پارک های شهری جهت استفاده نابینایان
  4. شناسایی الگوهای زیبایی شناسی منظر بومی گیلان مبتنی بر تحلیل منظر روستایی(نمونه موردی: روستای پس چپر)
  5. بررسی مؤلفه های کیفیت زندگی در فضاهای شهری(مطالعه موردی: شهر لامرد)
  6. تأثیر آیین محرم بر کالبد شهرسنتی در دوره معاصر(مورد مطالعه: شهر آران و بیدگل)
  7. تحلیلی بر روند شکل گیری پارادایم توسعه شهری پایدار با تأکید بر جریان های زیست محیطی

    نظرات