فراخوان عضویت در دپارتمانهای تخصصی

فراخوان عضویت در دپارتمانهای تخصصی

http://www.bananews.ir/فراخوان عضویت در دپارتمانهای تخصصی جهت گروه بندی اعضای جامعه مشاوران و انتخاب اعضای هیئت علمی نشستهای تخصصی و حرفه ای راهبر مهندسان ساختمان.

 

 به گزارش بنانیوز(BanaNews.irراهبر مهندسان ساختمان جهت ارتقاء کیفی و افزایش سطح خدمات قابل ارائه به جامعه مهندسی ساختمان و اعضای جامعه مشاوران خود در نظر دارد که با تکمیل اطلاعات ذیل نسبت به ایجاد فضاهای تخصصی برای کاربران، فراهم نمودن پروفایل معرفی اختصاصی برای هریک از اعضا و گروه بندی آنها براساس میزان حرفه مندی و توانمندی و همچنین انتخاب سرپرستان گروه ها و اعضای هیئت علمی نشستهای تخصصی و حرفه ای جهت تصمیم سازی هرچه بهتر برگزاری نشستهای تخصصی و سایر امور در دست برنامه ریزی اقدام نماید. لذا از کلیه اعضای جامعه مشاوران دعوت میگردد تا با تکمیل صحیح و دقیق اطلاعات ذیل، در آینده ای نزدیک از مزایای این طرح ارزشمند برخوردار گردند.

باتوجه به اهمیت موضوع و ضرورت همکاری اعضاء در پیشبرد امور برنامه ریزی شده، افرادی که درخصوص تکمیل اطلاعات مربوطه حداکثر ظرف مدت ۱ ماه از تاریخ درج این فراخوان اقدام ننمایند، عضویت آنها در جامعه مشاوران به عضویت موقت تبدیل شده و از مزایا و خدمات قابل ارائه به اعضای دارای عضویت دائم بهره مند نخواهند شد.

اهداف اصلی تشکیل جامعه مشاوران راهبر مهندسان ساختمان:

- ایجاد گفتمانی پویا و متفاوت در جهت ارتقاء صنعت ساختمان و توانمندسازی مهندسان ساختمان

- اعتلاء جامعه مهندسی ساختمان و ارتقاء کیفیت ساخت و سازها

- قوام بخشی به راهبری تحقیق، تجربه و خرد جمعی در تصمیم سازیهای حوزه های ساختمان و شهرسازی در کشور

- بررسی مشکلات و معضلات مهم و چالشی در دو حوزه ساختمان و شهرسازی در قالب برگزاری نشستهای تخصصی

- تهیه منابع تحقیقاتی ارزشمند جهت رفع و حذف نقاط ضعف و بهبود و ارتقا نقاط قوت حوزه های فعالیت در قالب دستاورد

- ارتباط مدوام و موثر با مخاطبان اصلی(مهندسان ساختمان)، عموم مردم و مسئولان از طریق وبسایت رسمی به منظور تقویت روزآمدی و کارآمدی

- شناسایی افراد صاحبنظر و موثر در دو حوزه ساختمان و شهرسازی و پیوند صنعت و دانشگاه

 .

علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنند.

فراخوان عضویت در دپارتمانهای تخصصی

    نظرات