برخورد با هرگونه تخطی از مقررات و قوانین ساخت و ساز

برخورد با هرگونه تخطی از مقررات و قوانین ساخت و ساز

http://www.bananews.ir/با هرگونه تخطی از مقررات و قوانین برخورد خواهد شد و اجازه داده نخواهد شد تا عده ای با دو رزدن قانون سلامت شهروندان را به مخاطره اندازند.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)، رضا تقی پور سخنگوی شورای شهر تهران گفت: بی توجهی به مقررات ملی ساختمان در برخی ساخت و سازها را تهدید کننده سلامت شهروندان است و شورای شهر تهران با هرگونه تخطی از مقررات و قوانین برخورد می کند و اجازه نمی دهد عده ای با دورزدن قانون سلامت شهروندان را به مخاطره اندازند.

وی با اشاره به اینکه ساخت و سازها در شهرهای بزرگ بویژه تهران به سمت ساختمانهای پرواحد و برج سازی تغییر کرده گفت: متاسفانه دیده شده برخی سازندگان با هدف سود بیشتر بخش هایی از مقررات ملی ساختمان بویژه مبحث ۱۹ را رعایت نمی کنند و این بی توجهی در سایه اغماض مهندسان تاسیسات و مجری و در نهایت مهندس ناظر، باعث می شودواحدهای مسکونی از ایمنی لازم برای شهروندان برخوردار نباشند.

وی با اشاره به شیوع استفاده از پکیج بعنوان سیستم گرمایشی در واحدهای مسکونی نوساز ادامه داد: با توجه به اینکه شهرداری پروانه پایان کار را صادر میکند باید توجه کرد تجهیزاتی که درساختمانها استفاده میشود برای ساکنان واحدهای مسکونی ایمنباشد.

وی با بیان اینکه ماموران شهرداری اگر در هنگام صدور گواهی پایان کار توجهی به رعایت مباحث ایمنی و مقررات ملی ساختمان نداشته باشند خلاف قانون عمل کرده اند،گفت: در این شرایط بامامور متخلف بر اساس قانون برخورد شده و پروانه پایان کارساختمان لغو و کارفرما موظف به اجرای دقیق مقررات ملی ساختمان در بنای مذکور می گردد.

سخنگوی شورای شهر تهران تصریح کرد: ضروری است شهرداری در معاونت شهرسازی و معماری و بخش های فنی،دستورالعمل های سخت تری را برای تشدید نظارتها تدوین و اجرا کنند تا هیچ سازنده ای نتواند قانون را دور بزند.

 

باشگاه خبرنگاران

    نظرات