بررسی بازآفرینی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری در نشست شهرسازی خراسان رضوی

بررسی بازآفرینی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری در نشست شهرسازی خراسان رضوی

http://www.bananews.ir/نشست شهرسازی استان خراسان رضوی امروز پنجشنبه با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی در استانداری برگزار شد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)، نشست شهرسازی استان خراسان رضوی با حضور محمد سعید ایزدی معاون عمران و بهسازی شهری ایران برگزار شد و موضوعات بازآفرینی محدوده‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تشریح اصول حاکمیتی، راهبردی و اجرایی سند بازآفرینی کشور، اقدامات بهسازی و بازآفرینی در سطح ملی و استانی، نقش و جایگاه شهرداری‌ها در اجرای اصول و سیاست‌های سند بازآفرینی، بررسی زمینه‌های ارتقای تعاملات بخش دولتی، شهرداری‌ها و بخش خصوصی برای تشریح برنامه‌های عمران و بهسازی شهرها، تاکید بر اجرای برنامه‌های بسترسازی، طرح‌های الگو و پیشتاز همچنین تسهیل‌گری در سطح محلات هدف، ارتقای حکم‌روایی شهری و توانمندسازی ساکنان از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بود.

همچنین تاکید بر ضرورت تغییر طرح‌های جامع و تفصیلی موجود براساس طرح‌های جامع بازآفرینی شهری، تاکید بر نقش و جایگاه ساکنان در تهیه و اجرای برنامه‌ها و طرح‌های ساماندهی و بازآفرینی، تاکید بر تشکیل بانک اطلاعات و فرایندی ساختن اقدامات آموزشی و پژوهشی و توجه جدی به موضوع پیشگیری و پیش نگری هم در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این همایش محمد سعید ایزدی و برخی دیگر از کارشناسان سخنرانی کردند.

 

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

    نظرات