امسال اعتباری برای آموزش کارگران ساختمانی تامین نشده است

امسال اعتباری برای آموزش کارگران ساختمانی تامین نشده است

وزارت مسکن تنها برای تأمین نیروی انسانی آموزش دیده و در قالب مسکن مهر اقدام به انعقاد تفاهم نامه با وزارت کار و امور اجتماعی کرده بود.www.bananews.ir

مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی با تأیید عدم تأمین اعتبار آموزش کارگران ساختمانی در سال جاری گفت: بر این اساس موافقت نامه آموزش کارگران ساختمانی میان وزارتخانه‌های مسکن و کار مفهومی نخواهد داشت.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) غلامرضا هوایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، اظهار داشت: وزارت مسکن تنها برای تأمین نیروی انسانی آموزش دیده در قالب مسکن مهر اقدام به انعقاد تفاهم نامه با وزارت کار و امور اجتماعی کرده بود.

وی بیان داشت: با پایان آموزش کارگران مورد نیاز این طرح طی ۲ سال گذشته، وزارت مسکن نیازی به ادامه اجرای این موافقت نامه نداشت، لذا برای سال جاری نیز اعتباری در خصوص آموزش کارگران ساختمانی در نظر نگرفت.

وی نیاز طرح مسکن مهر به نیروی انسانی آموزش دیده را ۲۰۰ هزار نفر اعلام کرد و عنوان داشت: تمامی ۲۰۰ هزار نیروی انسانی آموزش دیده در قالب مسکن مهر، تحت پوشش بیمه هستند.

وی با بیان اینکه آموزش کارگران ساختمانی از وظایف ذاتی وزارت کار و امور اجتماعی است تصریح کرد: وزارت مسکن و شهرسازی از سال ۸۶ به مدت ۲ سال با تامین اعتبار ۴۰ میلیارد تومانی در تلاش بود که به وزارت کار و امور اجتماعی برای آموزش کارگران ساختمانی کمک کند و لذا هیچگونه مسئولیتی برای اینکه همه کارگران ساختمانی موجود در کشور آموزش داده شوند ندارد.

وی در خصوص کارگران ساختمانی فاقد مهارت و نکلیف بیمه آنان تصریح کرد: وزارت کار و امور اجتماعی باید از طریق سازمان فنی و حرفه‌ای درخصوص آموزش کارگران ساختمانی و بیمه آنان برنامه‌ای مدون داشته باشد.

مدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی با اشاره به این که مدیریت و ساماندهی کارگران ساختمانی برعهده وزارت مسکن نیست عنوان کرد: تا زمانی که برای کارگران ساختمانی یک شغل ثابت تعریف نشده باشد هیچگاه نمی‌توان فرصت‌های شغلی این گروه از جامعه را تثبیت کرد.

وی تأکید کرد: وزارت مسکن وظیفه نظارت بر کنترل کیفی ساخت و ساز، رعایت مقررات ساختمانی و همچنین تأمین نیاز مسکن را برعهده دارد.

 

    نظرات