شیوه‌نامه تبلیغات انتخابات هیئت مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها ابلاغ شد

شیوه‌نامه تبلیغات انتخابات هیئت مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها ابلاغ شد

http://www.bananews.ir/شیوه‌نامه تبلیغات هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها که به تصویب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان رسیده است به رئیسان هیئت‌های نظارت بر این انتخابات در همه استان‌ها ابلاغ شد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)، شیوه‌نامه تبلیغات هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان‌های استانی نظام مهندسی ساختمان که به تصویب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور رسیده است، از سوی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی به مدیران کل راه و شهرسازی همه استان‌ها که ریاست هیئت‌های نظارت بر برگزاری این انتخابات را عهده‌دار هستند، ابلاغ شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در این ابلاغیه اعلام کرده است تا رئیسان هیئت‌های نظارت بر انتخابات نظام مهندسی استان‌ها مفاد این شیوه‌نامه را به نحو مقتضی به اعضای سازمان‌های استانی و داوطلبان عضویت در هیئت مدیره هر استان، اطلاع‌رسانی کرده و بر حسن اجرای شیوه‌نامه در بازه زمانی مجاز تبلیغات، نظارت کنند.

متن شیوه‌نامه مذکور به شرح زیر است:

مقدمه

انتخابات هیئت‌مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها موضوعی درون حرفه‌ای است و از آن‌جا که دامنه اطلاع‌رسانی و هرگونه تبلیغ انتخاباتی صرفا در بین اعضای سازمان‌های استان‌ها مطرح می‌گردد لذا ضرورتی بر توسعه آقار تبلیغات آن به سایر بخش‌های جامعه و ایجاد تبعات بعضا نامطلوب نمی‌باشد. از این رو سازمان نظام مهندسی ساختمام با هدف ایجاد وحدت رویه در تبلیغات انتخابات هیات مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها با توجه به کاهش هزینه‌های زائد و کاهش تبعات سو تبلیغات در راستای بند «د» شیوه‌نامه انتخابات هیات مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها شیوه‌نامه حاضر تدوین شده است.

ماده ۱- زمان و مکان تبلیغات

۱-۱ محدوده زمانی مجاز فعالیت تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی عضویت در هیات مدیره از زمان انتشار فهرست نهایی داوطلبین آغاز و ۲۴ ساعت قبل از زمان اخذ رای پایان می‌یابد.

ماده ۲- پایگاه اطلاع‌رسانی انتخابات

۲-۱- در هر دوره انتخابات هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها یک پایگاه اطلاع‌رسانی انتخابات با شکل یکسان در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها حداکثر یکماه قبل از تاریخ انتخابات توسط هیات اجرایی ایجاد می‌گردد.

۲-۲- هیات اجرایی انتخابات هر استان، اطلاعا نامزدهای انتخاباتی استان را که وسط داوطلبین نگارش و پردازش می‌گردد حداکثر در دو صفحه بر اساس حروف الفبای نام و نام خانوادگی در هر رشته مرتب کرده در پایگاه اطلاع‌رسانی انتخابات درج خواهد کرد، مسئولیت صحت اطلاعات ارائه شده به عده داوطلبین بوده و هیات اجرایی انتخابات هر استان بر آن نظارت خواهد کرد.

۲-۳- نمونه فوق واجد اطلاعات زیر خواهد بود:

- مشخصات فردی و وضعیت تاهل و فرزندان

- عکس داوطلب

- مدارک و رشته تحصیلی و محل اخذ (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی اشد و دکترا طبق مدارک مستند ارائه شده)

- سوابق شغلی و مدیریتی (اعم از علمی، حرفه‌ای، اجرایی و اجتماعی طبق مدارک ستند ارائه شده )

- عنوان پایان‌نامه / پایان‌نامه‌های تحصیلی

عناوین کتب، مقالات و یا پژوهش‌های انجام شده و منتشر شده

- اعلام برنامه، ایده‌ها و دیدگاه‌ها در حوزه مهندسی ساختمان و هدف از داوطلبی به صورت مجمل و خلاصه

- سایر موارد مرتبط.

۲-۴- همزمان با ایجاد پایگاه اطلاع‌رسانی انتخابات، نشانی آن از طریق ارسال پیامک، آگهی روزنامه و نصب اطلاعیه در دفتر مرکزی سازمان استان و دفاتر نمایندگی به اطلاع کلیه اعضای سازمان رسانده شود.

۲-۵- این پایگاه اطلاع‌رسانی مجاز به تبلیغ علیه هیج از دواطبان عضویت در هیات مدیره نمی‌باشد.

ماده ۳- امکانات تبلیغاتی

۳-۱- استفاده از عکس برای تراکت، زندگی‌نامه و بروشور تبلیغاتی بلامانع است.

۳-۲- نامزدهای انتخاباتی می‌توانند به صورت مشترک تبلیغات انتخاباتی داشته باشند.

ماده ۴- فعالیت‌های جمعی

۴-۲- داوطلبان می‌توانند با مشارکت یکدیگر گروه انتخاباتی تشکیل داده با یک نام مشخص، فهرست انتخاباتی ارائه دهند.

۴-۲- تشکل‌های حرفه‌ای اعم از انجمن‌ها و کانون‌های مهندسی می‌توانند با نام و نشان خود داوطلبانی را معرفی نموده و فهرست انتخاباتی انتشار دهند.

۴-۳- هر یک از تشکل‌های حرفه‌ای یا مهندسی اعم از انجمن‌ها و کانون‌های مهندسی و گروه‌های انتخاباتی موظفند قبل از هر گونه تبلیغ یک نفر دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی و فاقد محکومیت انتظامی را اعم از داوطلب یا غیر داوطلب، کتبا به عنوان مسئول تبلیغات به هیات اجرایی معرفی نمایند.

۴-۴- پس از اعلام رسمی حمایت تشکل‌ها و گروه‌ها از یک داوطلب، وی می‌تواند حمایت آنان را در قالب وسایل تبلیغاتی و در محدوده زمانی مجاز درج و منتشر نماید.

۴-۵- تشکل‌های با سابقه محکومیت‌های انتظامی از درجه سه به بالا و یا کیفری مدیر یا مدیران آن مجاز به فعالیت انتخاباتی نیستند.

ماده ۵- محدودیت‌های تبلیغاتی

۵-۱- اعضای هیات‌های اجرایی و نظارت و سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها حق هیچگونه اقدامی جهت تبلیغات و یا معرفی کاندیداها بغیر از مواردی که در مواد ۱، ۲، ۳ و ۴ مشخص شده نمی‌باشند.

۵-۲- انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از زمان مجاز بودن تبلیغات از طریق مراجع رسمی و دولتی نظیر وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و ادارات راه و شهرسازی استان، کارکنان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یا استفاده از وسایل و امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به آن‌ها و نهادها و موسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند غیرمجاز است. همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات متعلق به دستگاه‌های فوق‌الذکر جایز نبوده و در صورت احراز انتصاب آن به داوطلب تخلف محسوب خواهد شد.

۵-۳- سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها مجاز به انتشار هیچگونه مطلب، یادداشت، مقاله و خبر از داوطلبان انتخاباتی در دوره تبلیغات نمی‌باشند لکن اطلاع‌رسانی گسترده در خصوص انتخابات با حفظ بی‌طرفی در نشریات مربوطه بلامانع است.

۵-۴- اعضای هیات‌های اجرایی و نظارت حق تبلیغ له یا علیه هیچ یک از داوطلبان انتخاباتی را ندارند.

۵-۵- انتشار هر گونه آگهی یا مطالبی علیه داوطلبین یا دست‌اندرکاران انتخابات توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی تخلف بوده و از طریق مرجع ذی‌صلاح پیگیری خواهد شد.

۵-۶- داوطلبان انتخابات و هوادران آنان به هیچ وجه مجاز به تبلیغ عیله سایر داوطلبان نبوده و تنها می‌توانند شایستگی‌های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هر گونه اقدام سلبی یا هتک حرمت و حیثیت داوطلبات انتخاباتی غیرمجاز بوده و موجب پیگیرد قانونی از مراجع ذی صلاح خواهد بود.

۵-۷- هر گونه اقدامی برای اخذ یا اعطای رای خارج از شئون مهندسی ممنوع است و مرتکبان طبق بند «ج» ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ مواجه با لغو دائم پروانه اشتغال و در مورد اعضای فاقد پروانه اشتغال برای بند «پ» ماده ۴۶ آیین‌نامه اجرایی باعث سلب عضویت از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خواهند شد.

۵-۸- هر گونه آگهی و اقلام تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رای از محل شعبه ثبت نام و اخذ رای زیر نظر هیدت اجرایی جمع‌آوری گردد. لازم است ترتیبی اتخاذ شود که در طول ساعات رای گیری نیز از محل اخذ رای عاری از هرگونه اقلام تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی باشد.

۵-۹- هر گونه تبلیغات از ۲۴ ساعت قبل از آغاز اخذ رای ممنوع بوده و هیات اجرایی موظف است از طریق نیروی انتظامی نسبت به برخورد با متخلفان و صورتجلسه نمودن موارد یاد شده و ارجاع آن به هیات نظارت استان اقدام نماید.

۵-۱۰- سو استفاده از نام و نشان سازمان نظام مهندسی ساختمان، وزارت راه و شهرسازی و سایر سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی برای درج در تبلیغات انتخاباتی ممنوع است.

۵-۱۱- استفاده از عناوین علمی بدون مدرک تحصیلی مربوط مجاز نمی‌باشد.

۵-۱۲- رعایت مفاد اطلاعیه وزارت راه و شهرسازی در خصوص پرهیز شرکت‌کنندگان در انتخابات از هر گونه اقدامات و تبلیغات مذموم و نشر مطالب موهن و تخریب شخصیت اشخاص حتی در فضای سایبری، مجازی و مخابراتی الزامی بوده و عدم رعایت آن می‌تواند موجب اعمال بند «ج» ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان گردیده و به ابطال دائم پروانه اشتغال به کار منجر شود.

ماده ۶- مسئولیت‌ها

۶-۱- مسئولیت حسن اجرای مفاد این شیوه‌نامه به عهده هیات اجرایی و نظارت بر آن بر عهده دستگاه نظارت استان است.

۶-۲- در صورت تخلف داوطلبین یا اشخاص معرفی شده توسط ایشان در گروه‌های انتخاباتی متخلفین به مراجع ذی‌صلاح معرفی خواهند شد.

این شیوه‌نامه در تاریخ ۱۸/۶/۱۳۹۴ در شش ماده در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و جلسه هیات رئیسه شورای مرکزی مورخ ۲/۰۶/۱۳۹۴ تصویب گردید و با ابلاغ وزارت راه و شهرسازی مفاد آن برای داوطلبان عضویت در هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها، کلیه اعضای سازمان‌های مذکور، هیات‌های اجرایی انتخابات و ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها (هیات نظارت استان‌ها) و سایر دست‌اندرکاران انتخابات لازم‌الاجراست.

 

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

    نظرات