مقررات ملی ساختمان باید به طور کامل اجرا شود

مقررات ملی ساختمان باید به طور کامل اجرا شود

http://www.bananews.ir/عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران با تاکید بر اجرای کامل مقررات ملی ساختمان برای افزایش کیفیت ساختمان ها گفت: باید افزایش همکاری ها برای تامین حقوق شهروندی انجام گیرد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir مهدی روانشادنیا با اشاره به ایجاد ارتباط بنیادین بین دانشگاه و صنعت ساختمان اظهار داشت: این ارتباط می تواند از طریق انتقال تجربیات، تقویت واحدهای فرهنگی و انتشاراتی سازمان با حضور مهندسان انجام گیرد.

وی با اشاره به اینکه با بررسی راهکارهایی برای ایجاد سیستم بازرسی عالی در پروژه ها بدنبال اجرای نظام شایسته سالاری در نظام مهندسی هستیم.

عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران ادامه داد: سه نشست تخصصی با موضوع مجری ذیصلاح، چالش ها و راهکارهای آن و دوم با موضوع کارآفرینی و افزایش صلاحیت های حرفه ای مهندسان در ۱۱ مهر در دانشگاه علوم پایه برگزار می شود.

وی با اشاره به نشست تخصصی سومی با موضوع برنامه های نظام مهندسی در دوره هفتم گفت: کیفیت ساختمان ها با اجرای کامل مقررات ملی ساختمان و افزایش همکاری ها برای تامین حقوق شهروندی ایجاد می شود.

 

مهر

    نظرات