صدور غیرمجاز بیش از ۲۰ هزار پروانه ساختمانی در جزیره کیش

صدور غیرمجاز بیش از ۲۰ هزار پروانه ساختمانی در جزیره کیش

http://www.bananews.ir/معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه مدیران دولت گذشته به تخلفات ساختمانی در جزیره کیش دامن زدند،‌ گفت: براساس افق طح جامع مصوب شورایعالی و طرح تفصیلی، جمعیت این شهر برای ۸۰ هزار نفر بارگذاری شده بود اما در دهه گذشته برای ظرفیتی معادل ۱۰۰ هزار نفر پروانه صادر شد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)، پیروز حناچی،‌ معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی  با تاکید بر اینکه برای جزیره کیش طرح جامع مصوب شورایعالی و طرح تفصیلی تعریف شده است، اظهار کرد: در افق طرح تفصیلی جزیره کیش که سال ۸۴ به تصویب شورای عالی شهرسازی رسید؛ میزان صدور پروانه ساخت برای ۸۰ هزار نفر بارگذاری شده بود اما در دهه گذشته برای ظرفیتی معادل ۱۰۰ هزار نفر پروانه صادر شد.

وی با بیان اینکه به طور قطع این میزان پروانه ای که برای ساخت و ساز در کیش صادر شده، خارج از برنامه بوده است،‌ ادامه داد: مناطق آزاد در آن زمان وظیقه داشتند که این حجم از ساخت و ساز را کنترل کنند که نه تنها به این وظیفه خود عمل نکردند بلکه مدیران وقت به این تخلف هم دامن زدند.

حناچی تاکید کرد:‌ مجوزهایی صادر شده است که در هیچ برنامه ای وجود نداشته و هیچ قانون و برنامه ای این اجازه را نداده است.

معاون معماری و شهرسازی با تاکید بر اینکه قطعا درآمد مناطق آزاد تنها فروش زمین و ساخت و ساز نیست و به غیر از زمین فروشی درآمدهای قابل توجهی از محل گردشگری، عوارض تجاری و... دارند، گفت:‌ مناطق آزاد به نمایندگی از دولت همان وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند که اتفاقا مجمع عمومی این مناطق همین دستگاه هایی هستند که عمدتا عضو شورای عالی شهرسازی هم هستند.

معاون و زیر راه و شهرسازی اظهار کرد:‌ وزار ت راه و شهرسازی به دنبال تغییر رویکرد است که خوشبختانه دستگاه ها هم این حساسیت را از خودشان نشان دادند و مسئولان مناطق آزاد هم به دنبال تغییر رویکرد هستند.

 

ایلنا

    نظرات