دهمین اثر جهانی ایران در فهرست آثار در خطر یونسکو

دهمین اثر جهانی ایران در فهرست آثار در خطر یونسکو

www.BanaNews.irبه دنبال آغاز عملیات ساخت پلی جدید در کنار بند میزان به عنوان یکی از اجزای سازه های آبی شوشتر که در فهرست آثار جهانی به ثبت رسیده، احتمال اینکه این اثر به زودی در فهرست آثار در خطر یونسکو قرار گیرد به شدت افزایش می یابد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) به نقل از مهر، با وجود تخریب شدن پل گرگر شوشتر که یکی از مسیرهای پرتردد این شهرستان به حساب می آید، این پل مسدود و رفت و آمد از آن ممنوع شده است به همین دلیل مسئولان شهری شوشتر به علت سست بودن این پل به دنبال احداث پلی دیگر برای کاهش بار ترافیکی پل گرگر هستند.

در عین حال نهر گرگر یکی از آثاری است که در فهرست آثار جهانی به عنوان مجموعه بناهای آبی تاریخی شوشتر ثبت شده است. در سواحل این نهر دستکند آثار تاریخی بسیاری وجود دارد که شامل تعدادی بنای آبی، مناظر طبیعی، بافتهای تاریخی و دسترسیهایی است که در رودخانه گرگر برای اتصال بافت تاریخی شوشتر به آب رودخانه و استفاده ساکنان وجود داشته است.

برخی از کارشناسان زلزله نگاری که از پل تاریخی گرگر و مجموعه سازه های آبی شوشتر بازدید کرده بودند به مسئولان مربوطه اعلام کرده اند که دیواره غربی ساحل رودخانه گرگر که بر بالای آن خانه مرعشی (دفتر کارگاه سازه های آبی شوشتر) قرار دارد ترک برداشته و لازم است حفاظت اضطراری شود تا با استحکام بخشی پل گرگر از ریزش احتمالی خانه های مجاور و آسیب رسیدن به بافت تاریخی و سازه های آبی جلوگیری شود.

به همین دلیل این روزها بخشی از شهر شوشتر با مشکل رفت و آمد مواجه شده و مسئولان شهری به دنبال حل این مشکل هستند، این در حالیست که پل گرگر با وجود مشکل فعلی دیگر توانایی تحمل ترافیک سنگین را نداشته و احداث پل چهارمی در شهرستان شوشتر اجتناب ناپذیر و غیر قابل چشم پوشی است.

البته در این بین با وجود اینکه اکثر مناطق شهرستان شوشتر جزو مناطق تاریخی است احداث پل چهارم شوشتر باید با تدبیر خاصی صورت بگیرد و نباید پلی احداث شود که عرصه های بخشهای چندگانه سازه های آبی در خطر قرار بگیرد.

در همین خصوص این روزها در شهرستان شوشتر پلی در کنار بند میزان در حال احداث است که نگرانی فراوانی برای دوستداران میراث فرهنگی به وجود آورده است چراکه خطرات فراوانی برای بقای سازه های آبی شوشتر در فهرست آثار جهانی یونسکو ایجاد می کند.

بر پایه این اقدام، در مسیر رودخانه گرگر چندین لوله بزرگ قرار داده و قرار است با ریختن خاک روی آن امکان تردد خودروها روی آن ایجاد شود که این موضوع می توان باعث خدشه وارد کردن به عرصه بند میزان به عنوان یکی از اجزا چندگانه سازه های آبی شوشتر شود.

متاسفانه تاکنون مدیران میراث فرهنگی واکنشی در این خصوص از خود نشان نداده اند و عملیات ساخت این پل با سرعت در حال انجام است.

سازه‌های آبی شوشتر در روز پنجم تیرماه سال ۸۸ به عنوان دهمین اثر ایران در فهرست میراث جهانی به ثبت رسید و اکنون حدود ۱۰ ماه از تاریخ ثبت آن می گذرد و در آستانه ورود به اولین سالگرد ثبت جهانی آن هستیم در حالیکه مسئولان استان هنوز در تکاپوی برگزاری این جشن ناکام هستند.

مجموعه آسیابهای شوشتر در استان خوزستان شامل ده ها آسیاب است که بزرگترین مجموعه صنعتی تا پیش از انقلاب صنعتی به شمار می رود. استفاده از آب در ساخت محیطی برای زندگی بر اساس شرایط اقلیمی، با ایجاد شبکه های زیرزمینی در زیر شهر کهن شوشتر، موجب بروز یکی از هوشمندانه ترین اشکال معماری شهری آبی شده است.

 

 

به دنبال آغاز عملیات ساخت پلی جدید در کنار بند میزان به عنوان یکی از اجزای سازه های آبی شوشتر که در فهرست آثار جهانی به ثبت رسیده، احتمال اینکه این اثر به زودی در فهرست آثار در خطر یونسکو قرار گیرد به شدت افزایش می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر در شوشتر، با وجود تخریب شدن پل گرگر شوشتر که یکی از مسیرهای پرتردد این شهرستان به حساب می آید، این پل مسدود و رفت و آمد از آن ممنوع شده است به همین دلیل مسئولان شهری شوشتر به علت سست بودن این پل به دنبال احداث پلی دیگر برای کاهش بار ترافیکی پل گرگر هستند.

در عین حال نهر گرگر یکی از آثاری است که در فهرست آثار جهانی به عنوان مجموعه بناهای آبی تاریخی شوشتر ثبت شده است. در سواحل این نهر دستکند آثار تاریخی بسیاری وجود دارد که شامل تعدادی بنای آبی، مناظر طبیعی، بافتهای تاریخی و دسترسیهایی است که در رودخانه گرگر برای اتصال بافت تاریخی شوشتر به آب رودخانه و استفاده ساکنان وجود داشته است.

برخی از کارشناسان زلزله نگاری که از پل تاریخی گرگر و مجموعه سازه های آبی شوشتر بازدید کرده بودند به مسئولان مربوطه اعلام کرده اند که دیواره غربی ساحل رودخانه گرگر که بر بالای آن خانه مرعشی (دفتر کارگاه سازه های آبی شوشتر) قرار دارد ترک برداشته و لازم است حفاظت اضطراری شود تا با استحکام بخشی پل گرگر از ریزش احتمالی خانه های مجاور و آسیب رسیدن به بافت تاریخی و سازه های آبی جلوگیری شود.

به همین دلیل این روزها بخشی از شهر شوشتر با مشکل رفت و آمد مواجه شده و مسئولان شهری به دنبال حل این مشکل هستند، این در حالیست که پل گرگر با وجود مشکل فعلی دیگر توانایی تحمل ترافیک سنگین را نداشته و احداث پل چهارمی در شهرستان شوشتر اجتناب ناپذیر و غیر قابل چشم پوشی است.

البته در این بین با وجود اینکه اکثر مناطق شهرستان شوشتر جزو مناطق تاریخی است احداث پل چهارم شوشتر باید با تدبیر خاصی صورت بگیرد و نباید پلی احداث شود که عرصه های بخشهای چندگانه سازه های آبی در خطر قرار بگیرد.

در همین خصوص این  روزها در شهرستان شوشتر پلی در کنار بند میزان در حال احداث است که نگرانی فراوانی برای دوستداران میراث فرهنگی به وجود آورده است چراکه خطرات فراوانی برای بقای سازه های آبی شوشتر در فهرست آثار جهانی یونسکو ایجاد می کند.

بر پایه این اقدام، در مسیر رودخانه گرگر چندین لوله بزرگ قرار داده و قرار است با ریختن خاک روی آن امکان تردد خودروها روی آن ایجاد شود که این موضوع می توان باعث خدشه وارد کردن به عرصه بند میزان به عنوان یکی از اجزا چندگانه سازه های آبی شوشتر شود.

متاسفانه تاکنون مدیران میراث فرهنگی واکنشی در این خصوص از خود نشان نداده اند و عملیات ساخت این پل با سرعت در حال انجام است.

سازه‌های آبی شوشتر در روز پنجم تیرماه سال ۸۸ به عنوان دهمین اثر ایران در فهرست میراث جهانی به ثبت رسید و اکنون حدود ۱۰ ماه از تاریخ ثبت آن می گذرد و در آستانه ورود به اولین سالگرد ثبت جهانی آن هستیم در حالیکه مسئولان استان هنوز در تکاپوی برگزاری این جشن ناکام هستند.

مجموعه آسیابهای شوشتر در استان خوزستان شامل ده ها آسیاب است که بزرگترین مجموعه صنعتی تا پیش از انقلاب صنعتی به شمار می رود. استفاده از آب در ساخت محیطی برای زندگی بر اساس شرایط اقلیمی، با ایجاد شبکه های زیرزمینی در زیر شهر کهن شوشتر، موجب بروز یکی از هوشمندانه ترین اشکال معماری شهری آبی شده است.

    نظرات