سیمان کردستان طلب ۱۲ میلیارد تومانی را دریافت کرد

سیمان کردستان طلب ۱۲ میلیارد تومانی را دریافت کرد

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)www.BanaNews.irبه نقل از فارس، حسین ابراهیمی صدرآبادی با ارسال نامه  ایی به اداره نظارت بر ناشران بورسی اعلام کرده از مجموع طلب شرکت بابت مابه التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی گشایش یافته مربوط به قبل از سال ۷۴، بیش از ۱۲ میلیارد و ۲۴ میلیون تومان توسط بانک مرکزی در ۲۸ بهمن ۸۹ به حساب شرکت واریز شده است. به گفته وی موضوع مطالبات مذکور در سال ۸۷ درسود و زیان سنواتی لحاظ شده و توسط حسابرس شرکت نیز در گزارش ۲۹ اسفند ۸۸ مورد ابهام قرار گرفته بود. بر اساس این گزارش، ‌شرکت سیمان کردستان درحالی با سرمایه ۱۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی سود هر سهم سال مالی جاری را هزار و ۵۰۸ ریال پیش بینی کرده و از این رقم هزار و ۳۶۵ ریال را در ۹ ماهه پوشش داده، که با توجه به دریافت طلب بیش از ۱۲ میلیارد تومانی و برخورداری از ۱۶۲ میلیون سهم ، می تواند به ازای هر سهم ۷۴ تومان سود را اضافه کند که باید دید مسئولان این شرکت چه تصمیمی در خصوص این طلب قابل توجه خواهند کرد.

در پی عدم استقبال سرمایه گذاران از عرضه ۷۵۰ تومانی هر سهم سیمان کردستان و ابطال معامله ۴ میلیون و ۸۰هزار و ۹۶ سهم از ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار سهم در روز دوشنبه ۲۰ خرداد ۸۷ و با توجه به افزایش قیمت سیمان و خروج سه مرحله ایی سیمان از سبد حمایتی دولت ، سهامداران عمده این شرکت غیر اصل ۴۴ بر اساس موافقت‌نامه ایی در نظر گرفتند ۲۱میلیون و ۶۰ هزارسهم (معادل ۱۳درصد) از سهام شرکت سیمان کردستان را در ۶ مرداد همان سال عرضه کنند. با این عرضه قیمت هر سهم بیست و نهمین شرکت سیمانی حاضر دربورس ۸۰۰ تومان کشف قیمت شد. در ترکیب سهامداری سیمان کردستان شرکت سرمایه و صنعت غدیر با ۲۸درصد و سرمایه گذاری امید با بیش از ۳۶ درصد مالکیت حضور دارند

    نظرات