حفاظت از بافتهای تاریخی در اولویت برنامه های شهرداری تهران

حفاظت از بافتهای تاریخی در اولویت برنامه های شهرداری تهران

www.BanaNews.irمدیر بافت های تاریخی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه حفاظت از بافت های تاریخی از مهمترین برنامه هایی است که در سال ۹۰ دنبال می شود ، بر حفظ بناهای تاریخی با مشارکت بخش خصوصی از طریق ارائه تسهیلات مناسب تاکید کرد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)به نقل از مهر، بهروز کاشف با اشاره به اولویتهای سال آینده در خصوص بافتهای تاریخی شهر تهران گفت: یکی از مهمترین برنامه هایی که در سال آینده دنبال می شود، حفاظت از بافتهای تاریخی و ضوابط و الزاماتی است که در طرح تفصیلی به عنوان لایحه دیده شده است .

وی افزود: همچنین تشکیل بانک اطلاعاتی برای بافتهای تاریخی آغاز شده است که در سال آینده ادامه می یابد و همچنین محورهای تاریخی نیز که باید طراحی شوند، در سال آینده در برخی نقاط به طور پایلوت بهره برداری می شود.

مدیر بافتهای تاریخی شهرداری تهران گفت: در بافتهای تاریخی، شرایط بافت، قدمت آن، ارزشهای معماری، تزئینات و نوع معماری و فضای آن شرایطی است که می تواند یک بافت را دارای اهمیت از نظر ارزش تاریخی کند که با احتساب این شرایط، برخی اماکن ثبت شده و برخی دیگر نیز در حال ثبت است.

کاشف در ادامه با اشاره به فرسودگی و تخریب برخی اماکن تاریخی دارای اهمیت در سطح شهر گفت: متاسفانه شاهد فرسودگی و تخریب برخی اماکن تاریخی هستیم که به دلیل محدودیتهای اعتبارات شهرداری و میراث فرهنگی به سختی می توان مانع ار تخریب آن شد.

وی با تاکید برلزوم مشارکت بخش خصوصی در زمینه احیای بافتهای تاریخی افزود: باید با ارائه وامهای کم بهره، تسهیلات، تعیین کاربریهای متناسب، معافیت عوارض و ابزارهایی از این دست، بخش خصوصی را تشویق کرد تا به سرمایه گذاری برای حفاظت از بناهای تاریخی بپردازد تا به این ترتیب بافتهای تاریخی را حفظ کرده و از تخریب آن جلوگیری کنیم .

 

 

 

    نظرات