موانع مسکن تا ۱۰ سال آینده برطرف نمی شود

موانع مسکن تا ۱۰ سال آینده برطرف نمی شود

http://www.bananews.ir/معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: شرایط رکود بسیار سخت تر از دهه های گذشته است و امیدواریم که بتوانیم سرمایه گسترده ای به مسکن اختصاص داده شود و از فرصت ها به خوبی استفاده کنیم.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)، حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی در مراسم اختتامیه پانزدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن گفت: هدف وزارت خانه از برگزاری این همایش طرح مسائلی است که بتواند تمام جوانب زندگی شهروندان را در بربگیرد و مورد نقد قرار دهد.

وی با بیان اینکه نهادهایی که به وسیله مردم شکل گرفته اند می توانند به عنوان ترمزی برای تصمیم گیران عمل کنند و آنها را به مسیر درست راهنمایی کنند گفت: پس باید فرآیندهایی را سامان دهی کنیم که همه مردم بتوانند نظر خود را ارائه کنند.

وی با بیان اینکه شرایط رکود بسیار سخت از دهه های گذشته است ادامه داد: امیدواریم که بتوانیم سرمایه گسترده ای به مسکن اختصاص داده شود و بتوانیم از فرصت ها به نحو احسنت استفاده کنیم تا موانع مسکن تا افق ۱۴۰۴ بر طرف شود.

 

باشگاه خبرنگاران

    نظرات