حرکت شهرداری تهران به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی

حرکت شهرداری تهران به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی

با بودجه‌ریزی عملیاتی علاوه بر اینکه هزینه‌ها واقعی‌تر مدیریت می‌شود ، مدیریت بر کاهش هزینه‌ها نیز به درستی دنبال می‌شود.www.bananews.ir

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران با بیان اینکه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۰ ، شهرداری تهران را به سمت بودجه ریزی عملیاتی به حرکت در آورده است ، گفت : با این اقدام علاوه بر اینکه هزینه ها واقعی تر مدیریت می شود ، شفافیت مالی نیز بیش از پیش اجرا خواهد شد .

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) به نقل از ایلنا،سید مناف هاشمی با بیان این مطلب گفت : بودجه پیشنهادی سال ۹۰ به گونه ای برنامه ریزی شده است تا شهرداری تهران از سال آینده به سمت بودجه ریزی عملیاتی پیش رود .

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران با بیان اینکه بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۰، گام مهمی در راستای بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری تهران است ، تصریح کرد : با این اقدام استانداردهای کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده نیز در دستور کار قرار گرفته است و شفافیت مالی نیز به طور کامل انجام می شود .

وی همچنین اظهار کرد : با بودجه ریزی عملیاتی علاوه بر اینکه هزینه ها واقعی تر مدیریت می شود ، مدیریت بر کاهش هزینه ها نیز به درستی دنبال می‌شود.

مناف هاشمی خاطر نشان کرد : در سال ۹۰ شهرداری قطعاً به سمت برنامه ای تر کردن امور حرکت می کند و ارتقای مبحث درآمدهای پایدار از اهداف اصلی ماست و اصلاح سیستم کدینگ بودجه و مالی نیز از برنامه های جدی شهرداری تهران در سه ماهه اول سال ۹۰ است.

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران در ادامه اظهار کرد : بیشترین رشد در بودجه سال ۹۰ ، مباحث مربوط به حمل ونقل وIT ست که در راستای بهبود حمل و نقل روان درشهر تهران و همچنین هوشمندی وچابکی شهر، در لایحه پیشنهاد شده است.

 

    نظرات