واکنش سازمان حفاظت محیط زیست به اظهارنظرها درباره شاخص آلودگی هوا

واکنش سازمان حفاظت محیط زیست به اظهارنظرها درباره شاخص آلودگی هوا

http://www.bananews.ir/روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد که تفاسیر برخی افراد غیر متخصص درباره شاخص آلودگی هوا مبنای علمی ندارد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: شاخص اندازه گیری آلودگی هوا بر اساس استاندارد EPA که در بسیاری از کشورهای دنیا و از جمله ایران مورد استفاده است دارای تقسیم بندی زیر است:

۰تا ۵۰ پاک

۵۱تا ۱۰۰ سالم

۱۰۱تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه های حساس

۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای همه

۲۰۰ تا ۳۰۰ خطرناک

۳۰۰ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک

لذا قرار گرفتن شاخص کیفیت هوا در هر کدام از گروه های فوق دارای تعاریفی است که بعضا برخی از آن ها سبب اثراتی بر سلامت انسان ها می شود.

اثرات حاد بر سلامت معمولا از میزان شاخص بالاتر از ۲۰۰ شروع شده که در ایران حسب قانون آلودگی هوا به عنوان شرایط اضطرار خوانده می شود که این میزان همخوانی با سایر کشورها و در صورت رجوع به شاخص آلودگی هوا در EPA به رنگ بنفش نمایش داده شده است.

پایین بودن شاخص از عدد ۲۰۰ علامت هشدار بوده به این معنا که افراد بایستی مراقبت های لازم را انجام داده و از انجام فعالیت های غیر ضرور خودداری نمایند.

لذا در روزهای گذشته که شاخص آلودگی هوای تهران در یک بازه۱۳۰ تا ۱۶۵ حرکت کرده به هیچ وجه نمایانگر خطر جدی برای افراد سالم نبوده است.

و برای گروه های حساس شرایط هشدار بوده نه شرایط اضطرار یا قرمز.

بنابراین تفاسیری که برخی افراد نا آشنا و غیر متخصص از اعداد و ارقام مندرج در شاخص آلودگی هوا مبنای علمی ندارد.

 

ایسنا

    نظرات