۵۵ درصد مسکن مهر هسا اندیشه بدون متقاضی

۵۵ درصد مسکن مهر هسا اندیشه بدون متقاضی

http://www.bananews.ir/آمار وزارت راه و شهرسازی حاکی از آن است که ۵۵ درصد واحدهای مسکن مهر هسا در شهر جدید اندیشه فاقد متقاضی هستند.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir مطابق آمار وزارت راه و شهرسازی ۴۳۲ واحد مسکن مهر توسط هسا در حال ساخت است که از این تعداد۴۳۲ واحد در مرحله اتمام اسکلت قرار دارند.

همچنین تعداد مسکن‌های مهری (هسا) که به مرحله اتمام سقف رسیده‌اند ۴۳۲ واحد و تعداد مسکن‌های مهری که به مرحله اتمام سفتکاری رسیده‌اند ۶ واحد است.

۴۶ واحد مسکن مهر پروژه‌های هسا به مرحله اتمام نازک‌کاری رسیده‌اند. مجموع پیشرفت فیزیکی این واحدها حدود ۵۴ درصد است.

اما نکته جالب توجه در خصوص مسکن مهر هسا در اندیشه نبود متقاضی برای ۵۵ درصد واحدهاست. به عبارت دیگر از مجموع ۴۳۲ واحد برای ۱۹۵ (۴۵ درصد) واحد متقاضی وجود دارد و برای ۲۳۷ واحد (۵۵ درصد) متقاضی نیست.

 

تسنیم

    نظرات