وجود ۳ هزار هکتار بافت فرسوده در شهر تهران

وجود ۳ هزار هکتار بافت فرسوده در شهر تهران

http://www.bananews.ir/جزئیات آماری مربوط به بافت‌های فرسوده شهر تهران بر اساس شاخص‌های شناسایی بافت‌های فرسوده که به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری رسیده است تعیین شدند.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir با در نظر گرفتن سه شاخص اصلی تعیین بافت‌های فرسوده شامل ناپایداری، ریزدانگی و نفوذناپذیری، وسعت پهنه‌هایی که در تهران یک یا چند شاخص‌ را دارا هستند تعیین شده است.

لازم به ذکر است ریزدانگی و نفوذناپذیری به تنهایی معرف فرسودگی بافت نیستند.

بر این اساس در جدول زیر وسعت پهنه‌ها، بلوک، واحد مسکونی و جمعیت این پهنه‌ها بر اساس شاخص‌های مختلف بافت فرسوده به تفکیک آمده است:

{jathumbnail off}

http://www.bananews.ir/

خبری وزارت راه و شهرسازی

    نظرات