بخشی از آلودگی هوا با ارتفاع برجها هم‌سطح است

بخشی از آلودگی هوا با ارتفاع برجها هم‌سطح است

http://www.bananews.ir/رییس سابق سازمان نظام مهندسی با بیان اینکه بخشی از آلودگی هوای تهران هم‌سطح ارتفاع برجهاست، جانمایی و ارتفاع بناهای بلند را در مسدود کردن وزش باد یا حتی سرعت آن موثر دانست.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ سعید غفرانی اظهار کرد: در شهر تهران باد غالب از غرب به شرق می وزد و طبیعی است که اگر ساختار کالبدی در قسمت غربی تهران به عنوان سپر عمل کند تاثیر منفی در ورود باد و تهویه هوا خواهد گذاشت.

وی افزود: ساخت بناهای بلند می تواند یکی از عوامل آلودگی هوای تهران باشد اما باید در این خصوص پژوهشهای بیشتری توسط کارشناسان شهری و محیط زیست صورت گیرد.

رییس سابق سازمان نظام مهندسی، بخشی از عمق آلوگی هوا در شهر تهران را با ارتفاع برجها همسطح دانست و گفت: جایی که هوای آلوده در سطح شهر قرار می گیرد بخشی از آن هم ارتفاع با برجها است که اگر جریان هوا نتواند از بالا یا لابه لای ساختمانها عبور کند آلودگی تشدید خواهد شد.

به گفته غفرانی، جانمایی صحیح برجها می تواند به عنوان کریدور عمل کرده و حتی سرعت باد را تندتر کند. ولی اگر به عنوان سپری جلوی باد عمل کنند هوای آلوده در شهر گرفتار می شود.

رییس سابق سازمان نظام مهندسی استان تهران با اشاره به صحبتهایی در مورد تاثیر برجهای منطقه ۲۲ در آلودگی هوای پایتخت گفت: طرحهای جامع و تفصیلی توسط وزارت راه و شهرسازی تصویب می شود و برج سازی‌های منطقه ۲۲ نیز طی مسیر قانونی و در قالب طرحهای مصوب دولتهای قبل صورت گرفته است. لذا نمی توان به شهرداری برای اجرای این طرحها خرده گرفت.

 

ایسنا

    نظرات