ارائه طرح مرمت مجموعه ساسانی کاخ اردشیر در دانشگاه تهران

ارائه طرح مرمت مجموعه ساسانی کاخ اردشیر در دانشگاه تهران

http://www.bananews.ir/طرح مرمت مجموعه ساسانی کاخ اردشیر فیروزآباد توسط محققان دانشگاه تهران ارائه شد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ رخشنده کاظمی، دانشجوی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران در قالب پایان‌نامه خود که با راهنمایی دکتر منصور فلامکی انجام شده است، مرمت مجموعه ساسانی کاخ اردشیر فیروزآباد را بررسی کرده و آن را در قالب طرحی ارائه داده است.

از آنجا که فرسایش و دگرپذیری بنای کاخ اردشیر، همانند هر بنای تاریخی دیگر اجتناب‌ناپذیر است، در طرح مرمت و باززنده‌سازی این مجموعه، به چگونگی کند کردن این روند با حفظ اصالت اثر پرداخته شده است. رویکرد نهایی در طراحی نیز، خوانا کردن مجموعه با حداقل مداخلات و ارائه برنامه مدیریت در جهت حفاظت همیشگی از مجموعه است.

این طرح در دو مقیاس خرد و میانی ارائه شده است. در مقیاس خرد (۵۰ /۱)، بعد از آسیب‌شناسی کلی بنا، طرح مرمت با تمرکز بر بخش شمال شرقی بنا ارائه شده و در مقیاس بزرگ‌تر(۲۵۰ /۱)، مجموعه در پیوند با محیط پیرامون، روستای شکل گرفته در مقابل بنا، مسیر دسترسی به بنا آسیب‌شناسی شده و راه حل‌های پیشنهادی در جهت خوانا کردن روابط فضایی و کارکردی بنا و سلسله مراتب دسترسی آن پیشنهاد شده است.

بر اساس این گزارش، کاخ اردشیر فیروزآباد، یکی از بناهای منحصر به فرد به جای مانده از دوره‌ ساسانی است که در حاشیه رودخانه فیروزآباد در مقابل برکه‌ای در گستره‌ دشت قرار دارد. کاخ اردشیر، بنایی یکپارچه سنگی است که در آن بسیاری از اصول فنی معماری ساسانی را که بعدها در معماری ایرانی تحول یافت، می‌توان مشاهده و بررسی کرد. این بنا از نظر تاریخی نیز، از آن جهت که بازتاب اندیشه‌های اردشیر بابکان (مؤسس سلسله ساسانی) است، مورد توجه محققان تاریخ و میراث فرهنگی است.

 

ایسنا

    نظرات