مراکز آلوده‌کننده آب را تعطیل کنید

مراکز آلوده‌کننده آب را تعطیل کنید

مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه باید مراکز آلوده کننده منابع آب تعطیل شوند، گفت:www.BanaNews.ir

«مشکل کیفیت منابع آب در ایران را نمی‌توان به یک ارگان خاص نسبت داد، بلکه این امر یک موضوع همگانی است و غلبه بر آن، مشارکت همگانی را می‌طلبد.»

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) ، «علیرضا الماسوندی» با بیان اینکه لزوم محافظت از منابع آب با توجه به افزایش جمعیت، بیش از پیش احساس می‌شود، می‌گوید: «ما معتقدیم برای پیشگیری از آلودگی آب به جای اینکه به تصفیه منابع آب اقدام شود و همواره جریمه کردن را در سرلوحه کار خود قرار می‌دهیم باید مراکز آلوده کننده منابع آب تعطیل شوند.»

 

 

    نظرات