سال آبی نرمالی خواهیم داشت؟

سال آبی نرمالی خواهیم داشت؟

www.bananews.irبر اساس پیش بینی های دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران، تا انتهای سال آبی جاری حجم بارش ها در کشور حدود ۲۰۰ میلی متر خواهد بود.

در این راستا در سال های ۵۰، ۵۳ و ۸۷ نیز پاییز خشکی اتفاق افتاد که در انتهای سال آبی حجم بارش ها به ترتیب به حدود ۲۶۰، ۱۷۰ و ۱۴۰ میلی متر بارش رسید.

در تاریخ آماری سابقه ای وجود ندارد که پس از سال نرمال، سال خشک اتفاق بیفتد، .باران پدیده ای تصادفی است و شواهد آماری نشان از رسیدن سال آبی جاری به اندکی زیر نرمال دارد.

باید تاکید کنم پیش بینی های دفتر مطالعات پایه منابع آب بر اساس روش های علمی روز است که در این راستا با تلفیق نتایج شاخص بارندگی ها و روش زنجیره مارکف و نیز تجزیه و تحلیل نتایج بارش ها در دوره های آماری پیش بینی ها صورت می گیرد.

از سویی دیگر، پدیده خشکسالی را از دو منظر هواشناسی و هیدرولوژیکی قابل تحلیل است. از منظر هواشناسی پیش بینی ها همان سال نرمال است اما از نظر هیدرولوژیکی حتی با وقوع سال نرمال نیز رواناب سطحی در مقایسه با دوره درازمدت تا ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت.

به صورت معمول حجم رواناب سطحی کشور نزدیک به ۹۲ میلیارد مترمکعب است که تا انتهای سال آبی جاری به ۵۰ میلیارد مترمکعب خواهد رسید.

در این بین باید به آثار خشکسالی هم اشاره داشت چرا که با توجه به وقوع خشکسالی در سال های اخیر، احتمال وقوع سیل در کشور وجود خواهد داشت.

در این بین تاثیر بحث تغییر اقلیم در افزایش احتمال سیلاب بسیار زیاد است. تغییر اقلیم سبب می شود بارندگی از نظر زمانی و مکانی دچار تغییر و ناهنجاری شده و سیلاب های کوچک و بزرگی را پدید آورد.

در عین حال نباید فراموش کرد پیش بینی های صورت گرفته در زمینه آب، هوا و اقلیم را دارای قطعیت نیست و در هیچ کجای جهان هم قطعیت پیش بینی ها تایید نشده است.

اما با توجه به نزدیکی پیش بینی های سه سال گذشته دفتر مطالعات پایه آب، امسال نیز به احتمال زیاد می تواند به واقعیت نزدیک شود.در عین حال تنها می توان امیدوار بود که امسال نیز بارندگی ها در کشور به حد نرمال نزدیک شود./۱۲۱/ق

مدیرکل دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران

 

منبع:خبرآنلاین

    نظرات