انتقاد از احداث ایستگاه‌های راه‌آهن در خارج از شهرها

انتقاد از احداث ایستگاه‌های راه‌آهن در خارج از شهرها

http://www.bananews.ir/معاون وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از احداث ایستگاه های راه آهن در خارج از شهرها، گفت: متاسفانه راه‌آهن ما بر اساس حمل مسافر طراحی نشده است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir پیروز حناچی امروز در نخستین همایش شهرسازی ریل پایه با بیان اینکه متاسفانه راه‌آهن ما بر اساس حمل مسافر طراحی نشده است و حمل بار در اولویت بوده است و این مشکل‌آفرین است، گفت: متاسفانه در دوره‌های قبل ایستگاه‌های راه‌آهن در خارج شهرها احداث شده است و تلاش کرده‌ایم به تدریج این ایستگاه‌ها را به داخل شهر منتقل کنیم.

وی با بیان اینکه در دنیا نیز چنین روش‌هایی اجرا می‌شود، اظهار داشت: باید در شهرها توزیع مناسب جمعیت انجام گیرد و کاربری زمین شهری و استراتژی‌های مدیریت شهری برای تعدیل تقاضاهای سفر ضروری است.

معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه سیستم حمل‌ونقل یکپارچه اتوبوسی درون‌شهری باید بیشتر مورد توجه باشد، گفت: با توسعه حمل‌ونقل عمومی امکان دور شدن مردم از مراکز شهرها و توزیع مناسب جمعیت فراهم می‌شود.

همچنین در این همایش، مهرداد تقی‌زاده دبیر نخستین همایش شهرسازی ریل پایه با بیان اینکه بین حمل‌ونقل و شهرسازی در کشور ما هماهنگی وجود ندارد، در حالی که این دو بخش بر هم اثرگذار هستند، اما جدا از یکدیگر عمل می‌کنند، گفت: هماهنگی حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری نیز در کشور ما وجود ندارد و این منطقی نیست که این دو مدل حمل‌ونقلی دو متولی جداگانه داشته باشند.

وی افزود: توافقی نانوشته از قبل وجود داشت مبنی بر اینکه شهرداری‌ها می‌گفتند ایستگاه‌های راه‌آهن باید در خارج شهر احداث شود و وزارت راه هم برای راحتی بیشتر خود قبول می‌کرد اما این وسط مسافر زیان می‌دید.

وی از عدم اتصال مدل‌های حمل‌ونقلی درون و برون‌شهری، نبود یکپارچگی حمل‌ونقل، عدم اتصال فرودگاه امام به راه‌‌آهن و جانمایی‌های غیرتخصصی ایستگاه‌های راه‌آهن در دوره‌های قبل انتقاد کرد و گفت: در ایران متولی یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل نداریم، حتی طرح جامع یکپارچه‌سازی هم نیست.

تقی‌زاده با بیان اینکه متولی قطارهای حومه‌ای در دنیا راه‌آهن ملی کشورها است، گفت: طبق تأکیدات اتحادیه بین‌المللی راه‌آهن‌های دنیا محل پایانه‌های بین‌شهری اتوبوس باید در حد امکان به ایستگاه راه‌آهن و فرودگاه نزدیک باشد.

وی بیان کرد: چرا پایانه اتوبوس‌رانی شرق تهران باید به خارج تهران و سرخه‌حصار منتقل شود؛ این نماد کامل مخالفت با یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل است. دبیر همایش شهر ریل پایه افزود: شهرهای متوسط و کوچک ما هنوز مثل شهرهای بزرگ در طراحی شهری بیمار نشده‌اند اما شاهد سرایت این بیماری به شهرهای کوچک در سال‌های آتی خواهیم بود.

 

مهر

    نظرات