سمینار مدیریت مصرف انرژی برگزار شد

سمینار مدیریت مصرف انرژی برگزار شد

هفتمین سمینار "مدیریت مصرف انرژی " بارویکرد طرح هدفمندی یارانه ها ویژه صنایع برگزار شد.www.BanaNews.ir

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) بن هور سحری،دبیر سمینار مدیریت مصرف انرژی مهمترین هدف برگزاری این همایش را اهمیت مدیریت مصرف از چشم انداز طرح هدفمندی یارانه ها عنوان کرد و افزود:در این سمینار ضمن تبیین مهمترین راهبردهای شرکت در ارتباط با بهینه سازی مصرف برق به محورهایی چون مدیریت انرژی ،مدیریت بار ،پاسخ بار،تولید پراکنده و اهمیت آن در صنعت و همچنین اقدامات موفق مدیریت مصرف انرژی در واحدهای صنعتی پرداخته خواهد شد.

وی با اشاره به نقش تاثیر گذار مشترکان صنعتی در کاهش پیک بار و مصرف برق خاطرنشان کرد:شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در این سمینار از ۱۵۰مشترک صنعتی با دیماند بیش از ۵۰۰ کیلو وات تلاش خواهد کرد، از طریق تعامل سازنده، توجیه مشترکان ،تبادل نظر و ارائه راهکار های مناسب جهت کاهش مصرف برق مشترکان مذکور اقدام کند.

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ سال گذشته نیز ششمین سمینار مدیریت مصرف انرژی ویژه صنایع را در راستای هم سو سازی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و صنایع کشور در جهت بهینه سازی مصرف برق با حضور مدیران،کارشناسان، دست اندرکاران صنعتی، اساتید، پژوهشگران،صاحبنظران دانشگاهی و موسسات پژوهشی برگزار کرد.

به گفته سحری، در هفتمین سمینار مدیریت مصرف انرژی ویژه صنایع از پنج شرکت برتر صنعتی که بیشترین همکاری و مشارکت را با شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در کاهش پیک بار تابستان ۸۹ داشته اند تقدیر بعمل می آید .

ششمین سمینارمدیریت مصرف انرژی "ویژه صنایع در سالن اجتماعات مجموعه فرهنگی-ورزشی نیروگاه طرشت برگزار شد.

 

 

    نظرات