کسب جایزه مدیریت سبز ایران توسط شرکت سیمان اردستان

کسب جایزه مدیریت سبز ایران توسط شرکت سیمان اردستان

در پی تلاش‌های مدیریت و کارکنان کارخانه سیمان اردستان، جایزه مدیریت سبز ایران در سال ۱۳۸۹ از طریق موسسه جهانی Energy Globe www.BanaNews.irو انجمن مدیریت سبز ایران به این شرکت اهدا شد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) به نقل از روابط عمومی شرکت سیمان اردستان، جایزه مدیریت سبز بیشتر در قالب شناسایی مصادیق نسبی در حوزه مسوولیت‌های زیست محیطی سازمان شامل شناسایی و مدیریت فرآیندها، بازنگری برنامه‌های بهبود، زنجیره تامین، علائم هشدار دهنده، آموزش و مشارکت کارکنان، بودجه‌بندی مدیریت تجهیزات و اماکن بوده و با توجه به امتیازات به دست آمده در هر بخش و جمع‌بندی آن به شرکت‌ها و سازمان‌ها داده می‌شود.

 

 

    نظرات