بیش از ۸۲ هزار واحد مسکونی در بافت های فرسوده نوسازی شد

بیش از ۸۲ هزار واحد مسکونی در بافت های فرسوده نوسازی شد

www.BanaNews.irعضو هیات مدیره شرکت مادرتخصصی عمران وبهسازی شهری ایران گفت : طی ۹ ماهه نخست سال جاری بیش از ۸۲ هزار واحد مسکونی در بافت های فرسوده شهری کشور نوسازی شد که حدود ۱۰ هزار واحد از سال گذشته بیشتر است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) ' محمد آئینی ' روز سه شنبه در حاشیه بازدید خبرنگاران از بافت فرسوده شهری تهران به خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت : طی ۹ ماهه نخست سال ۱۳۸۹ سطح بهسازی و نوسازی صورت گرفته به شکل ناخالص به ۷۵۹ هکتار رسید ، درحالی که این رقم در طول سال گذشته به ۷۴۴ هکتار رسید .

وی افزود : تعداد واحد های فرسوده تخریب شده تحت نوسازی در مدت ۹ ماهه امسال منتهی به آذر به افزون بر ۱۸ هزار واحد مسکونی رسید که با مجموع عملکرد در این حوزه در سال گذشته چندان تفاوت شاخصی ندارد .

آئینی اضافه کرد :مجموع واحد های مسکونی نوسازی شده که در واقع خانه های ساخته شده جدید محسوب می شوند در دوره برنامه چهارم توسعه (۸۸-۱۳۸۴ ) بالغ بر ۲۹۲ هزار و ۲۸۱واحد مسکونی بود .

وی درخصوص سطح بهسازی و نوسازی شده بافت ناخالص شهری طی پنج سال برنامه چهارم توسعه گفت : مجموع عملکرد این بخش سه هزار و ۴۴۵هکتار بود .

آئینی مجموع تعداد واحد های مسکونی فرسوده تخریب شده تحت پوشش نوسازی در دوره برنامه چهارم توسعه کشور را ۸۷ هزار و ۵۸۳ واحد مسکونی ذکر کرد .

شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران محدوده بافتهای فرسوده شهری برای ۴۳۰ شهر را در مراجع ذیصلاح به تصویب رسانده که ۶۹ هزار و ۴۵۷ هکتار است .

 

 

    نظرات