راهسازی به جان بیشاپور می افتد

راهسازی به جان بیشاپور می افتد

www.BanaNews.irدر حالیکه هنوز جاده ای که اکنون در سمت شمالی شهر تاریخی بیشاور در شهرستان کازرون قرار دارد مورد اعتراض دوستداران میراث فرهنگی است خبر رسیده که این محور به جاده ای دو بانده نیز تغییر می یابد تا خطر تخریب این شهر بیشتر از گذشته احساس شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) بیشاپور یکی از شهرهای باستانی ایران در ۲۵ کیلومتری غرب کازرون است که در زمان ساسانیان ساخته شده، بیشاپور با ۲۰۰ هکتار وسعت از شهرهای مهم آن زمان بوده و اهمیت ارتباطی داشته، این شهر از قدیمی ترین شهرهایی بوده که تاریخچه ساخت آن به صورت مکتوب در سنگ نوشته ای موجود است. این شهر دارای طراحی و مهندسی ویژه آن روزگار بوده و در کتابهای تاریخی، نام این شهر با عنوانهای بیشاپور، بیشابور، به شاپور، بیشاور و "به اندیوشاپور" ضبط شده است.

شهر بیشاپور مرکز ایالت و کوره اردشیر خوره بوده و تا قرن هفتم هجری آباد و مسکونی محسوب می شده اما پس از آن ویران شده که البته گنجینه ای از آثار ارزشمند ساسانی مانند معبد آناهیتا به شمار می رود.

شهرستان کازرون یکی از گنجینه های تاریخی و تمدنی استان فارس و ایران زمین محسوب می شود اما آنچه که تاکنون این گنجینه های میراثی را تهدید کرده و آزار داده جاده سازیهایی بوده که به گفته دوستداران میراث فرهنگی اغلب در مناطق تاریخی این شهرستان روی می دهد و خطر آسیب زدن به میراث تاریخی این شهرستان را گوشزد می کند.

ورودی مجموعه بیشاپور که جاده در نزدیک آن است

جاده سازی در بستر دریاچه پریشان، جاده سازی در تنگه چوگان ازجمله راهسازیهایی بوده که طی مدت اخیر در دست اقدام قرار گرفته و همواره مورد اعتراض دوستداران میراث فرهنگی نیز بوده است.

به گزارش بنانیوز به نقل از مهر، در آخرین رویدادها نیز شنیده می شود که قرار است جاده ای که از سمت شمالی شهر بیشاور عبور می کرده دو بانده شود که این امر اعتراض دوستداران میراث فرهنگی را مبنی بر خطر از بین رفتن آثار تاریخی این محدوده در پی داشته است.

عضو شورای مرکزی انجمن هم اندیشان جوان شهرستان کازروندر این خصوص به خبرنگار مهر در شیراز گفت: فعالیتهایی که حول محور جاده سازی در مناطق منتهی به بیشاپور صورت می گیرد زنگ خطر بزرگی به شمار می رود و خسارتی برای آینده این منطقه به بار می آورد.

محسن عباسپور با اشاره به اینکه در حال حاضر یک جاده از روی شهر بیشاپور از سمت شمالی این شهر تاریخی عبور می کند و این جاده باعث شده که برخی آثار آن قسمت در زیر خاک مدفون شود، افزود: این قسمت همیشه مورد مناقشه میراث فرهنگی و.. بوده و متاسفانه در حال حاضر یک پروژه با اعتبار اولیه حدود یک میلیارد تومان کلید خورده که بخشی از این محور دو بانده شود.

جاده ای که از میان آثار مجموعه بیشاپور عبور کرده و قرار است دوبانده شود

وی با اشاره به اینکه این محور حد فاصل روستای دریس تا امامزاده سید حسین است، افزود: شهر تاریخی بیشاپور نیز در حد فاصل همین محور قرار گرفته که قرار است دو بانده شود در حالیکه دو بانده کردن این محور خسارتهای زیادی برای آثار تاریخی این بخش به بار خواهد آورد.

عضو شورای مرکزی انجمن هم اندیشان جوان شهرستان کازرون خاطرنشان کرد: شهر بیشاپور نیز به همین دلیل تاکنون در فهرست میراث جهانی ثبت نشده که این جاده از منطقه گذر کرده است.

عباسپور با اشاره به انفجارهای راهسازی که در تنگه چوگان برای جاده سازی صورت گرفته، افزود: باید در نظر داشت که با دو بانده شدن این محور جاده مذکور به محل تردد خودروهای سنگین تبدیل می شود که ارتعاشات تردد آنها برای آثار تاریخی خسارت بار است.

وی تاکید کرد: باید در نظر داشت با دو بانده شدن این محور منطقه به جای اینکه به محور گردشگری تبدیل شود در محل تلاقی جاده ها به محور ترانزیتی مبدل خواهد شد.

جاده ای که از میان آثار مجموعه بیشاپور عبور کرده و قرار است دوبانده شود

عضو شورای مرکزی انجمن هم اندیشان جوان شهرستان کازرون تاکید کرد: اگر قرار باشد کار اساسی برای جادهسازی صورت گیرد می توان مسیر را از این محدوده برداشت و به مسیر دیگر منتقل کرد تا هم آثار از خطر آسیبهای جاده سازی در امان بماند و هم اینکه اهالی جاده مناسب داشته باشند.

یک کیلومتر از جاده در حریم درجه یک آثار بیشاپور

عباسپوربا اشاره به اینکه مسیر که قرار است دو بانده شود حدود ۲۶ کیلومتر بوده که حداقل یک کیلومتر آن در حریم درجه یک آثار بیشاپور است، افزود: مسیر موجود که به سمت تنگ چوگان ادامه دارد باعث می شود که در این میان یک سه راه ترانزیتی ایجاد شود که برای آثار تاریخی منطقه مناسب نیست.

وی خاطرنشان کرد: پایگاه پژوهشی بیشاپور نیز سکوت کرده و با مسائل این چنینی با چشم پوشی رفتار می کند.

 

 

    نظرات