۷۵ فناوری جدید کمک خوبی برای کاهش قیمت مسکن است

۷۵ فناوری جدید کمک خوبی برای کاهش قیمت مسکن است

عضو هیات مدیره شرکت عمران شهری گفت: ۷۵ فناوری جدید در بخش مسکن و ساختمان کمک خوبی برای کاهش قیمت مسکن است.www.BanaNews.ir

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) محمد آیینی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به بحث هدفمند کردن یارانه‌ها و نبود افزایش قیمت در حوزه مسکن، گفت: ۷۸ روز از زمان هدفمندسازی یارانه‌ها گذشته است و مردم و دولت توانسته‌اند این موضوع را به خوبی هدایت کنند و در این مدت شاهد هیچگونه افزایش قیمت در حوزه مسکن نبودیم.

آیینی گفت: بعضی افراد قبل از هدفمند کردن یارانه‌ها منتظر ایجاد یک شوک قیمتی به ویژه در بخش مسکن به دلیل استفاده از مصالح ساختمانی که انرژی بر هستند، بودند اما خوشبختانه با مدیریت خوبی که انجام شد، این شوک قیمتی را شاهد نبودیم.

عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با بیان اینکه بیش از ۷۵ مورد فن آوری جدید در بخش ساختمان و مسکن مجوز گرفته‌اند، گفت: با استفاده از فن آوری‌های جدید می‌توان قیمت تمام شده ساختمان و مسکن را پایینتر هم آورد یعنی به جای اینکه از آجر که انرژی بر است، استفاده کنیم می‌توان مصالح دیگری بکار برد که اصلا نیاز به انرژی نداشته باشند.

وی ادامه داد: وقتی مصرف انرژی در مصالح ساختمانی کم شود به همان میزان قیمت تمام شده مسکن کاهش پیدا می‌کند و مرکز تحقیقات این ادعا را دارد که با این فن آوری‌های جدید می‌شود اثر افزایشی که در مصالح ساختمانی است، پوشش داد و حتی قیمت تمام شده مسکن را کاهش داد.

وی در ادامه به سکونتگاه‌های غیر رسمی اشاره و تصریح کرد: در بحث سکونتگاه‌های غیر رسمی باید تدابیری برای پیشگیری اندیشید که افزایش پیدا نکند و همچنین ساماندهی سکونتگاه‌های موجود نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

آیینی تصریح کرد: باید موانعی ایجاد کرد تا هیچ کس به راحتی نتواند سکونتگاه غیر رسمی ایجاد کند و از آن طرف وظیفه برنامه‌ریز شهری است که جاهایی را برای مسکن کم درآمدها فراهم کنند.

وی در ادامه به اثرات سوء سکونتگاه‌های غیر رسمی اشاره و تصریح کرد: شبانه سازی و دور از نظارت و بدون مجوز ساختن مشکلات عدیده‌ای از جمله عدم استحکام ساختمان و صدمه به زیبایی شهر را به همراه دارد.

آیینی یادآور شد: هر شهری باید رشد کند و آن رشد امری طبیعی است، سکونتگاه‌های غیر رسمی اگر بخواهد تبدیل به یک روند رو به گسترش شود، خطرناک است باید فکر کرد و مشکل را از مبدأ درست و رفع کرد.

 

 

    نظرات