کانون کاردانهای فنی از صدور شناسنامه فنی ساختمان حمایت می کند

کانون کاردانهای فنی از صدور شناسنامه فنی ساختمان حمایت می کند

www.BanaNews.irمهدی موذن رییس کانون کانون کاردانهای فنی ساختمان استان تهران اذعان داشت: همانگونه که طی ۴ سال گذشته مشاهده گردیده بدون مشارکت کانون کاردان های فنی ساختمان، توافقات بعمل آمده جهت عملیاتی شدن شیوه نامه ماده ۳۳ و صدور شناسنامه فنی ساختمان منجر به شکست خواهد شد.

شناسنامه فنی ساختمان بدون مشارکت کانون کاردان های فنی ساختمان اجرایی نمی شود شناسنامه موجب هویت فرد یا شیئ که برای آن صادر گردیده می شود، هویت یک ساختمان مرهون نقش آفرینی افرادی است که در احداث آن تلاش نموده اند، لذا تا زمانی که نقش کاردان های فنی در اجرای ساختمان وصدور شناسنامه فنی مشخص نگردد، اگر شناسنامه ای هم صادر گردد اصالت آن مورد تردید خواهد بود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) به نقل از روابط عمومی کانون کاردان های فنی ساختمان استان تهران، مهدی موذن رییس این کانون اذعان داشت: همانگونه که طی ۴ سال گذشته مشاهده گردیده بدون مشارکت کانون کاردان های فنی ساختمان، توافقات بعمل آمده جهت عملیاتی شدن شیوه نامه ماده ۳۳ و صدور شناسنامه فنی منجر به شکست خواهد شد. وی دلایل این امر را جدی نگرفتن قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان قلمداد کرد و افزود: وقتی که قانون گذار حضور دو مجموعه نیروی انسانی تاثیر گذار در صنعت ساختمان را در جامعه ضروری دانسته و در همین چارچوب سازمان نظام مهندسی ساختمان و کانون کاردانهای فنی ساختمان تشکیل و در سطح کشور عملیاتی گردیده اند، لیکن مسوولین در گذشته تلاش نموده اند فقط نام سازمان نظام مهندسی ساختمان را مطرح و در تصمیم گیری ها مد نظر قرار دهند، چیزی جز این نمی توان انتظار داشت.

موذن اظهار داشت: در سال ۱۳۸۶ که تفاهم نامه چهار جانبه بین وزارت مسکن وشهرسازی شهرداری، شورای اسلامی شهر تهران و سازمان نظام مهندسی برای عملیاتی شدن شیوه نامه ماده ۳۳ و صدور شناسنامه فنی منعقد گردید، از کانون کاردانهای فنی ساختمان نامی آورده نشد و این در شرایطی بود که ۶ سال از تاسیس و فعالیت کانون سپری می گردید. وی گفت: در همان زمان کانون اظهار نمود نادیده گرفتن کاردانهای فنی در گردش کار اجرای ساختمان و صدور شناسنامه فنی منجر به شکست خواهد شد. اینک پس از سپری شدن حدود ۴ سال، ملاحظه می گردد علیرغم بروز فراز و نشیبهای فراوان در صدور شناسنامه فنی نهایتاً این امر با مشکلات عدیده ای مواجه است.

رییس کانون کاردانهای فنی ساختمان استان تهران تاکید کرد: هم اکنون نیز چنانچه در تفاهمات جدیدی که به عمل می آید، حضور کانون کاردانهای فنی ساختمان و نقش تاثیر گذار کاردانهای فنی در اجرای ساختمان نادیده گرفته شود، بدون شک صدور شناسنامه فنی کماکان مسیر واقعی خود را نخواهد یافت.

 

    نظرات