تشریح کامل مسائل طراحی ساختمان های بتن مسلح  منتشر شد

تشریح کامل مسائل طراحی ساختمان های بتن مسلح منتشر شد

بنانیوز- کتاب تشریح کامل مسائل طراحی ساختمان های بتن مسلح ( بر مبنای آئین نامه بتن ایران- آبا ) منتشر شد.www.BanaNews.ir

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) این کتاب با موضوع ساختمان های بتن مسلح و خانه های بتنی توسط مهندس مهدی امیری بهقدم به تحریر در آمده و در انتشارات خدمات نشر کیان رایانه سبز منتشر شده است.

در این کتاب می خوانیم:

خصوصیات بتن / مفهوم ایمنی در سازه / طراحی برای خمش / طراحی برای برش / پیچش / پیوستگی و مهاری / ستون ها / ستون های لاغر / دال های بتن مسلح / شالوده ها / دیوارها / مقاوم سازی سازه ها

 

 

 

    نظرات