سمینار آموزشی آشنایی با مفاهیم و راهکارهای کاهش خطرپذیری سوانح

سمینار آموزشی آشنایی با مفاهیم و راهکارهای کاهش خطرپذیری سوانح

http://www.bananews.ir/سمینار آموزشی آشنایی با مفاهیم و راهکارهای کاهش خطرپذیری سوانح پنج شنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۵ برگزار می شود.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ این سمینار شامل مباحث ذیل است:

- مخاطرات تهدید کننده شهروندان در جهان، ایران و تهران

- راهکارهای کاهش مخاطرات در خانواده، محل کار و جامعه

- مهارت های افزایش ایمنی و تاب آوری خطر سوانح

ساعت برگزاری سمینار: ۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰

مکان: شهرک غرب، فاز ۲، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، شماره ۷۴                                                                                                                                                                                                                       

    نظرات