افت و خیز قیمت آهن

افت و خیز قیمت آهن

www.BanaNews.irطی هفته گذشته در مجموع قیمت آهن آلات با نوسان همراه بود. به گفته فعالان بازار ، هر سال با نزدیک شدن به روزهای پایانی به علت بسته شدن حساب‌ها و انبارگردانی شرکت‌های فولادی بازار با نوسان قیمتی مواجه می‌شود؛ به گونه‌ای که طی هفته گذشته نیز‌این اتفاق در آن رخ داد‌.

ثبات نرخ میلگرد در روز شنبه

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) در معاملات روز شنبه ۱۴ اسفند ماه جاری میلگرد از ثبات قیمت در بازار تهران برخوردار بود. تیرآهن کاهش نرخ را در بازار تهران تجربه کرد؛ به گونه‌ای که هر شاخه تیرآهن ۱۴،۱۶،۱۸ با افت ۵۰۰ تا ۲۵۰۰ تومانی عرضه شد.تیرآهن شاخه ۲۰ تا ۲۷ نیز با کاهش قیمت ۲ تا۸ هزار تومانی در بازار تهران مورد مبادله قرار گرفت.

یکشنبه و کاهش نرخ آهن آلات

طی روز یکشنبه هفته گذشته میلگرد در بازار تهران با افت قیمت روبه رو شد ، تیرآهن نیز کاهش قیمت را تجربه کرد؛ به گونه‌ای که هر شاخه تیرآهن ۱۶،۲۰،۲۲،۲۴،۲۷ با افتی بین ۵۰۰ تومان تا ۴ هزارتومان در بازار تهران به فروش رسید.

رشد قیمت میلگرد در سومین روز هفته گذشته

به گزارش بنانیوز به نقل از دنیای اقتصاد، طی معاملات روز دوشنبه ۱۶ اسفند ماه جاری رشد قیمت به بازار آهن بازگشت؛ به گونه‌ای که میلگرد افزایش نرخ ۶/۰ درصدی را در هر کیلو در بازار تهران تجربه کرد. تیرآهن با کاهش نرخ در بازار تهران عرضه شد؛ به طوری که‌این افت بین ۵ تومان تا ۶ هزار تومان در نوسان بود.

تداوم افت و اخیز در بازارآهن طی سه‌شنبه

به علت نزدیک شدن به روزهای پایانی سال بازار آهن با نوسان روبه رو است، به‌رغم رشد نرخ میلگرد و کاهش قیمت تیرآهن در معاملات روز دوشنبه هفته گذشته، اما میلگرد بعد از آن ثبات و تیرآهن نوسان نرخ را تجربه کرد. در مبادلات سه‌شنبه هفته گذشته، میلگرد برخی از فولادسازان خصوصی با کاهش قیمت روبه‌رو شد. نبشی و شمش فولاد تولید داخل نیز از سوی بخش خصوصی بدون تغییر قیمت در بازار غیررسمی ‌مورد مبادله قرار گرفت.

عرضه میلگرد با رشد قیمت در روز چهارشنبه

طی روز چهارشنبه هفته گذشته میلگرد مجددا با رشد قیمت ۶/۰ درصدی در هر کیلو در بازار تهران عرضه شد. تیرآهن نوسان نرخ داشت به گونه‌ای که تیرآهن ۱۴،۱۸ با رشد نرخ ۸۰۰ تومان تا یک هزار تومان در بازار تهران به فروش رسید.به جز کاهش نرخ تیرآهن شاخه ۲۰،۲۷ مابقی سایزها از ثبات قیمت برخوردار بودند. در روز مورد بررسی، میلگرد تمامی ‌فولادسازان خصوصی با ثبات قیمت در بازار غیررسمی ‌مورد مبادله قرار گرفتند. نبشی و شمش فولاد تولید داخل نیز بدون نوسان قیمت از سوی بخش خصوصی در بازار غیررسمی ‌پیشنهاد شد.

 

 

    نظرات