دومین همایش تقدیر از برترین های سال ۱۳۹۴

دومین همایش تقدیر از برترین های سال ۱۳۹۴

http://www.bananews.ir/بنانیوز-دبیرخانه علمی مدیریت و مهندسی ایمنی بهداشت محیط زیست دومین همایش تقدیر از برترین های سال ۱۳۹۴ HSE برگزار میکند.

تقدیر از برترین ها:

اساتید، کتاب و رسانه سال، معرفی مدیران پیشگام، فعالین و چهره شاخص در حوزه HSE

در این همایش گواهی حضور در همایش اعطا می شود.

لطفاً جهت ثبت نام، نام و نام خانوادگی، نام شرکت، سمت و شماره تماس خود را به آیدی زیر ارسال نمایید.

@Ehsan2002 و @Navidalizadeh

 

    نظرات