منابع مالی تامین آب روستاها به سمت استانها سوق می‌یابد

منابع مالی تامین آب روستاها به سمت استانها سوق می‌یابد

www.BanaNews.irوزیر نیرو گفت: رویکرد دولت این است که به دلیل ماهیت محلی بودن روستاها، اعتبارات آبرسانی روستاها بیشتر در اختیار استانداری ها قرار گیرد، حتی دولت منابعی که در اختیار وزارت نیرو به عنوان منابع ملی قرار می گیرد را به سمت منابع استانها سوق داده است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مجید نامجو با اشاره به برنامه های وزارت نیرو در حوزه آبرسانی به روستاهای محروم کشور گفت: حدود ۱۵ سال یعنی بیش از یک دهه کشور ما دچار خشکسالی است و این خشکسالی مهم ترین اثر خود را بر روی چشمه ها و در حقیقت منابع آب سطحی که روستاها از آنها استفاده می کنند، گذاشته است.

وی افزود: با توجه به این شرایط، دولت برنامه های خوبی را اجرایی کرده است و با اجرای طرح های مجتمع های آبرسانی که با استفاده از یک منبع آبی تعداد زیادی روستا را از آب آشامیدنی مطلوب برخوردار می کند، طرح های خود را برای آبرسانی به روستاهای محروم دنبال می کند.

وزیر نیرو تصریح کرد: در بودجه های استانی و حتی بودجه های ملی این منابع پیش بینی می شود و ما هم از این منابع برای پیشبرد این مجتمع ها استفاده می کنیم اما باید اعتبارات این بخش افزایش پیدا کند.

به گزارش بنانیوز به نقل از مهر، نامجو به رویکرد دولت برای آبرسانی بهتر به روستاها اشاره کرد و گفت: رویکرد دولت این است که به دلیل ماهیت محلی بودن روستاها، این اعتبارات را بیشتر در اختیار استانداری ها قرار دهد، حتی دولت منابعی که در اختیار وزارت نیرو به عنوان منابع ملی قرار می گیرد را به منابع استان ها سمت و سو داده است.

وی افزود: پیش بینی می شود از طریق منابع آب استانی، طرح ها و پروژه های مربوط به آبرسانی روستایی اجرایی شود زیرا از این طریق بهتر و سریع تر می توان به روستاها آبرسانی کرد.

وزیر نیرو به آبرسانی به روستاها از طریق تانکر اشاره کرد و ادامه داد: علاوه بر این تاکنون بیش از شش هزار روستا از طریق تانکر به دلیل این که هیچ گونه امکان آبی برای این روستاها وجود ندارد، از سوی دولت آبرسانی شده است که این یک خدمت بزرگی است که در کشور انجام می شود.

نامجو تاکید کرد: تا زمانی که شرایط خشکسالی همچنان برقرار است با اعتبارات استانی، ملی و آبرسانی سیار، آب روستاهای محروم تامین می شود و سعی می کنیم به دلیل خشکسالی و کمبود آب، روستاییان مجبور به مهاجرت نشوند و این جزء استراتژی ها و رویکردهای دولت است.

 

 

    نظرات