مجلس به وزارت راه و شهرسازی مجوز جابجایی خطوط ریلی را داد

مجلس به وزارت راه و شهرسازی مجوز جابجایی خطوط ریلی را داد

http://www.bananews.ir/نمایندگان مجلس بر مصوبه‌ی قبلی مجلس در مورد مجوز به وزارت راه و شهرسازی برای جابجایی خطوط ریلی و کاهش حریم آن اصرار کردند.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir در ادامه رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان در لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، نمایندگان با حذف ماده الحاقی ۴۳ مخالفت کردند و بر این اساس این ماده ابقا و مجددا به تصویب مجلس رسید.

در این ماده آمده است که به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود در محدوده شهرها نسبت به جابه‌جایی خطوط ریلی و کاهش حریم آن اقدام کند. شهرداری‌ها و واحدهای استانی وزارت مذکور مجاز به ایجاد و احداث خیابان در حریم خطوط جمع‌آوری‌شده برابر طرحهای جامع و تفصیلی می‌باشند.

همچنین نمایندگان ماده الحاقی ۴۱ را علی رغم ایراد شورای نگهبان به تصویب رساندند که در این ماده به وزارت امورخارجه اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصل از خدمات کنسولی را به حساب درآمد اختصاصی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز کرده و معادل آن را وصول کند.

 

ایسنا

    نظرات