برگزاری چهاردهمین دوره مسابقات دانشجویی روز بتن با همکاری معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تبریز

برگزاری چهاردهمین دوره مسابقات دانشجویی روز بتن با همکاری معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

http://www.bananews.ir/بنانیوز-انجمن بتن ایران در نظر دارد چهاردهمین دوره مسابقات دانشجویی روز بتن را با همکاری معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۸ به شرح زیر برگزار نماید.

جهت دریافت آیین نامه مسابقات و نحوه ثبت نام به وب سایت www.ici.ir مراجعه فرمائید.

۱- مسابقه بتن سبک هدفمند دانشجویی
۲- مسابقه سازه محافظ تخم مرغ (EPD)
3- مسابقه تیر سبک خمشی
۴- مسابقه بتن پرمقاومت دانشجویی
۵- مسابقه پوستر و پایان نامه برتر دانشجویی در سطح کارشناسی ارشد (جایزه دکتر مهدی قالیبافیان- با همکاری انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران)

    نظرات