۹۰ درصد نارضایتی‌ها از شهرسازی

۹۰ درصد نارضایتی‌ها از شهرسازی

www.bananews.irشهردار پایتخت با بیان اینکه ۹۰ درصد تخلفات و نارضایتی از شهرداری در حوزه شهرسازی است، اظهار کرد: ۳۵ماه در شهرداری به صورت یک تنه روی این نقطه متمرکز شدم تا مشکلات آن برطرف شود. به گزارش ایسنا، محمد باقر قالیباف در همایش ارتقای سلامت اداری تصریح کرد: متاسفانه آنقدر دامنه قوانین و مقررات باز است که با دو نفر دارای شرایط یکسان به وسیله دو قانون متفاوت و البته صحیح ، دو گونه برخورد می‌شود.

 

 

 

 

 

    نظرات