هیات مدیره نظام مهندسی استان تهران در حالت اغما

هیات مدیره نظام مهندسی استان تهران در حالت اغما

http://www.bananews.ir/دیروز در جلسه مجمع عمومی سالیانه سازمان نظام مهندسی استان تهران حدود ۱۰۰۰ نفر از اعضا به عملکرد هیات مدیره رای منفی دادند.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ روز گذشته مجمع عمومی سالیانه سازمان نظام مهندسی استان تهران در حالی برگزار شد که اعضا نسبت به عملکرد هیات مدیره به شدت اعتراض کردند و هیات مدیره قبل از رای گیری درخصوص عملکردشان، جلسه را به نشانه اعتراض ترک کردند. با این حال رای گیری انجام شده و طبق گفته های رییس مجمع ۱۰۰۰ نفر به عملکرد هیات مدیره رای منفی دادند و تنها دو نفر به اقدامات آنها رای مثبت دادند.

احمدرضا سرحدی که ریاست مجمع را بر عهده داشت درخصوص جزییات مجمع اظهار کرد: روز گذشته مجمع سالیانه اعضای سازمان نظام مهندسی استان تهران برگزار و مواردی همچون عملکرد هیات مدیره، طراز مالی، بودجه، تعیین دفعات مجامع فوق العاده، حق عضویت، شهریه مهندسان و حقوق هیات مدیره بررسی شد.

وی با بیان اینکه اکثریت قاطع اعضا نسبت به عملکرد یک ساله هیات مدیره اعتراض داشتند و به آنها رای منفی دادند گفت: قبل از برگزاری جلسه دو نوبت آگهی شده بود و جلسه با حضور بیش از هزار نفر از اعضا و نماینده وزارت راه و شهرسازی به طور کاملا قانونی برگزار و اولین دستور جلسه بررسی عملکرد هیات مدیره و اظهارنظر نسبت به آن بود. دومین دستور، بررسی طراز و بودجه بود که پس از گزارش بازرس مبنی بر اینکه موازین قانونی برای ارایه طراز رعایت نشده، رییس مجمع طراز را به رای گذاشت که با رای منفی اعضا مواجه شد.

سرحدی در ادامه مدعی شد: نهایتا رای گیری درخصوص عملکرد هیات مدیره انجام شد. البته اعضای هیات مدیره قبل از رای گیری سیستم الکترونیک را مختل و جلسه را ترک کردند که ناچارا آرا به صورت مکانیکی اخذ شد و در مجموع ۱۰۰۰ نفر به عملکرد هیات مدیره رای منفی و دو نفر رای مثبت دادند.

وی درباره تعیین تکلیف هیات مدیره گفت: برکناری هیات مدیره در اختیار مجمع نیست. قانون می گوید اگر عملکرد هیات مدیره مورد تایید وزارت راه و شهرسازی نبود، مشکلات در هیات عمومی متشکل از اعضای هیات مدیره کل کشور مطرح می شود و آنها نظر می دهند، بعد اگر نظر آنها هم منفی بود به هیات سه نفره ای متشکل از وزیر دادگستری، وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان نظام مهندسی کشور و با رای دو نفر از سه نفر مذکور برای سازمان تعیین تکلیف می شود.

رییس مجمع سالیانه نظام مهندسی استان تهران همچنین اظهار کرد: در این جلسه یک هیات پیگیری مصوبات هم تصویب شد که بر اجرای مصوبات توسط هیات مدیره نظارت کند تا هیات مدیره مصوبات مجمع را تا دو مجمع فوق العاده که اولی نیمه اول پاییز و دومی نیمه اول زمستان برگزار می شود پیگیری کند.

 

ایسنا

    نظرات