نظام جامع ارزیابی عملکرد سازمانی شهرداری در دست تدوین

نظام جامع ارزیابی عملکرد سازمانی شهرداری در دست تدوین

www.bananews.irمعاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری تهران با بیان این که نظام جامع ارزیابی عملکرد سازمانی شهرداری در حال تدوین است از عملیاتی شدن الگوی ارزیابی جامع شهرداری تهران در سال آینده خبر داد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) سید مناف هاشمی با بیان این مطلب گفت: در راستای تدابیر شهردار تهران، نظام جامع ارزیابی عملکرد سازمانی شهرداری در قالب یک الگوی علمی و با همکاری سازمان بازرسی و معاونت های ستادی در حال تدوین است ودر سال آینده پیاده سازی این نظام در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی افزود: در این چارچوب همه واحدهای اجرایی شهرداری تهران اعم از حوزه ستادی معاونت‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و مناطق ۲۲ گانه در راستای ماموریت‌ها و تکالیف محوله و با هدف ارزیابی میزان موفقیت در عملکرد یکساله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به گزارش بنانیوز به نقل از فارس، معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران در ادامه اظهار کرد: در این الگو بر اساس برنامه‌ها و تکالیف هر یک از واحدهای اجرایی، حیطه‌های اصلی موفقیت تنظیم و شاخص های کلیدی عملکردی برای سنجش و ارزش گذاری معین خواهد شد و در نهایت با انجام فرآیند خود ارزیابی، اظهار نامه های ارزیابی عملکرد واحدها ارائه خواهد شد که با تلفیق آن با گزارشات سازمان بازرسی و نتایج نظر سنجی از شهروندان گزارش نهایی ارزیابی عملکرد سازمانی شهرداری تهران تهیه و تدوین خواهد شد.

 

 

    نظرات