تأسیس مؤسسه پژوهشی شهر و مسکن

تأسیس مؤسسه پژوهشی شهر و مسکن

http://www.bananews.ir/مؤسسه پژوهشی شهر و مسکن با هدف توسعه آموزش، پژوهش و فناوری در زمینه‌های راه، مسکن و شهرسازی به عنوان یکی از بخش‌های بنیادین برای توسعه و پیشرفت کشور در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی، به صورت مشترک میان دانشگاه تهران و وزارت راه و شهرسازی تأسیس می‌شود.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ در دیدار دکتر عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی و جمعی از مسؤولان این وزارتخانه با رییس دانشگاه تهران، تفاهم‌نامه تأسیس مؤسسه پژوهشی شهر و مسکن، بین دانشگاه تهران و وزارت راه و شهرسازی به امضاء رسید.

دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رییس دانشگاه تهران در این جلسه با اشاره به جایگاه دانشگاه تهران و نقش آن در توسعه کشور گفت: بین دانشگاه و جامعه همواره رابطه تنگاتنگی وجود داشته و تقریباً بدون توسعه دانشگاه‌ها نمی‌توان شاهد توسعه و پیشرفت کشور بود.

رییس دانشگاه تهران افزود: تعامل با نهادهای اجرایی که نقش اصلی در توسعه کشور را بر عهده دارند، برای دانشگاه تهران بسیار ضروری است و از این‌رو تمایل داریم با ایجاد این مؤسسه مشترک بین دانشگاه و وزارت راه و شهرسازی امکان فعالیت‌های گروهی را بیش از پیش فراهم کنیم.

همچنین دکتر عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نیز در سخنانی با اشاره به تفاهم‌نامه‌های متعدد بین وزارت راه و شهرسازی و دانشگاه تهران گفت: در امضای اساسنامه پژوهشی شهر و مسکن، مؤسسه مشترکی ایجاد می‌شود که هدف از آن رسیدگی به مسائل متعدد بنیادین ایران در حوزه مأموریت وزارت راه و شهرسازی است.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه تهران به‌عنوان دانشگاه مادر نقش بسزایی در گسترش دانش دارد و با ایجاد این مؤسسه می‌توان مسائل بنیادین را طرح کرد و از دانش استادان دانشگاه تهران و دانشجویان برای حل مسائل بهره برد.

 

ایسنا

    نظرات