ضعف معماری در اطراف حرم حضرت معصومه (س)

ضعف معماری در اطراف حرم حضرت معصومه (س)

http://www.bananews.ir/یکی از اساتید بزرگ معماری ایتالیایی معتقد است: ساخت ساختمان های بزرگ اطراف حرم نشانگر ضعف معماری است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir ژوآنی اسپالا در همایش تخصصی نگاهی گذرا به شهرسازی قم پیرامون شهرسازی مذهبی و هجوم معماری غربی در تالار شهرداری قم عنوان کرد: در معماری قم لازم است به بافت اصیل و مذهبی آن توجه ویژه ای کرد و در ساختمان های دینی این فرهنگ و بافت اصیل را مد نظر قرار داد. در معماری قم لازم است به بافت اصیل و مذهبی آن نیز توجه ویژه ای کرد و در ساختمان های دینی این فرهنگ و بافت اصیل را مد نظر قرار داد. شهرسازی باید اصالت فرهنگی و مذهبی خود را حفظ کند و در آن پیامی مطابق با فرهنگ آن جا داشته باشد.

وی با انتقاد از برخی از ساختمان سازیها در قم عنوان کرد: در این شهر وقتی تا حدی از حرم مطهر فاصله می گیریم ساختمان های بزرگ مانع از دیدن حرم می شود که خود نشان گر ضعف معماری است.

این معمار ایتالیایی تصریح کرد:برای من افتخار بزرگی است که در این نشست تخصصی حضور دارم که مباحث صریح را در خصوص معماری قم را مطرح می کنند مباحثی که نه تنها برای قم بلکه برای جهان می تواند نمونه و مهم باشد. باید با توجه به انتقاداتی که در مورد ساختمان سازی و معماری در این شهر مذهبی می شود راه عملی پیدا و مشکلات مطرح شده را رفع کرد.

اسپالا خاطرنشان کرد: معماری از نظر شهرسازی و ویژگی های اجتماعی و اقتصادی و ... اهمیت دارد از این رو باید کاستی ها و مشکلات را ارزیابی کرد و باید مباحث علمی و تخصصی را وارد معماری کرد و برنامه ریزی و طرح ریزی جامعی را به کار گرفت.

این استاد معماری ایتالیایی گفت: یکی از نکات مهم در معماری توجه به آمایش سرزمین و ویژگیهای منطقه‌ای است به طوری که می‌توان با توجه به معماری از فرهنگ و تمدن و میراث فرهنگی صیانت کرد. بافت های سنتی گویای فرهنگ اصیل و غنی قم است و معماری نباید این فرهنگ اصیل را تحقیر نماید بلکه باید در برابر آن تعظیم کند.

وی در مورد دیگر ویژگی های معماری عنوان کرد: در معماری حفظ سرزمین و محیط زیست هم جایگاه مهمی دارد.

در این نشست تخصصی به باغها و بوستان های سنتی هم اشاره شد که نمادها و پیام های زیادی را در بر دارد و این پژوهشگر معماری در این زمینه اظهار کرد: منظور از باغ های سنتی فقط درخت و بلبل و چمن نیست بلکه چینش و معماری در باغ های سنتی باید پیام معنوی داشته باشد نه اینکه در آن نگاه مادی و تجاری مد نظر قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در معماری اصیل باید فضای سبز و طبیعت را احیاء کرد. همچنین اماکن مقدس، مساجد و خانه های سنتی ایرانیان هر کدام باید با ویژگی های معنوی و مذهبی مرتبط باشد.

اسپالا بیان کرد: باید میان بخش های قدیمی و سنتی شهر و بخش جدید در ساختمان سازی یک نوع سازگاری ایجاد کرد نه اینکه یک معماری مدرن خالی از اصالت و مصرف گرایانه را معرفی کرد تا فرهنگ سنتی از میان برود.

وی در باره معماری منازل گفت: منازل نباید به صورت یک سکونت گاه و خوابگاه تعریف شود بلکه منازل جای آرامش و زندگی است و مدرنیته نباید دشمن فرهنگ و تمدن باشد بلکه باید موجب ارتقای فرهنگ اصیل باشد.

 

ایسنا

    نظرات