ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

http://www.bananews.ir/ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، ۶ تا ۷ بهمن ۱۳۹۵ توسط دبیرخانه دائمی همایش در شهر تهران برگزار می شود.

 

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ از تمامی پژوهشگران،مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال چکیده مقالات تا ۱ آذر و همچنین جهت ارائه مقالات کامل حداکثر تا ۱ دی با توجه به محورهای برگزاری ششمین دوره کنفرانس اقدام نمایند.

از محورهای ششمین دوره کنفرانس بدین موارد می توان اشاره کرد:

اهداف توسعه پایدار جهانی
تغییرات اقلیمی و نگهداشت انرژی
اقتصاد نگهداشت انرژی
آینده انرژیهای تجدید پذیر
نگهداشت انرژی در مهندسی نفت و پتروشیمی
و...

    نظرات