طی انتخاب هیات رئیسه جدید / مهندس امید محمودی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان شد

طی انتخاب هیات رئیسه جدید / مهندس امید محمودی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان شد

http://www.bananews.ir/انتخابات هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان برگزار شد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ این انتخابات که به استناد ماده ۷۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برگزار گردید با اکثریت آراء اعضاء جدید هیأت رئیسه سازمان نظام مهندسی کردستان بمدت یکسال انتخاب شدند.

در این انتخابات مهندس امید محمودی بعنوان رئیس سازمان انتخاب گردید.

مهندس کریم قادرمزی بعنوان نایب رئیس اول، دکتر ارسطو هدایت نسب نایب رئیس دوم، مهندس وریا ژولیده دبیر هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان را برعهده خواهند داشت.

همچنین با اکثریت آرا دکتر محمد صدیق ثابتی بعنوان خزانه دار سازمان انتخاب شد.

مهندس امید محمودی ضمن تقدیر از دکتر ثابتی که ریاست سازمان را طی چهار سال برعهده داشت و همچنین تلاش های هیات رئیسه دوره قبلی مهندس مهدی حسام شریعتی نایب رئیس اول ، مهندس کریم قادرمزی نایب رئیس دوم ، مهندس وریا ژولیده دبیر و مهندس ابراهیم حمزه زاده خزانه دار سازمان، اظهار امیدواری کرد تا هیات رئیسه جدید سازمان بتواند در جهت احقاق حقوق مهندسین و شهروندان گرامی گام بردارد.

    نظرات