کاهش ۵۹ درصدی بارش های کشور

کاهش ۵۹ درصدی بارش های کشور

http://www.bananews.ir/حجم بارش‌های کشور از ابتدای مهرماه جاری تا شنبه ۲۷ آذر ماه جاری به ۳۵ میلیمتر رسید گه این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت با ۵۵ میلی‌متر بارش، ۳۶ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته با ۸۶ میلی‌متر بارش، ۵۹ درصد کاهش نشان می‌دهد..

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)؛ بیشترین بارش در شش حوضه آبریز اصلی کشور مربوط به حوضه آبریز دریای خزر با ۱۲۱ میلی‌متر بارش بوده که در مقایسه با سال آبی گذشته ۳۷ درصد و در مقایسه با متوسط ۴۸ ساله، ۵ درصد کاهش داشته است.کمترین بارش نیز در حوضه‌های شش گانه اصلی کشور مربوط به حوضه آبریز مرزی شرق با یک میلیمتر بارش ثبت شده که در مقایسه با سال آبی گذشته ۹۵ درصد و متوسط بلندمدت، ۹۳ درصد کاهش داشته است.

بیشترین میزان بارش‌ها در ایستگاه دینار سرا در استان مازندران با ۷۴۰ میلیمتر و کمترین میزان بارش‌ها در ایستگاه‌های چابهار در سیستان و بلوچستان، جنت آباد جنگل در خراسان رضوی، خونیک علیا در خراسان جنوبی با صفر میلیمتر به ثبت رسیده است.

گفتنی است ،حجم بارش از اول مهر تا پایان ۲۷ آذر معادل ۵۷ میلیارد و ۶۸۱ میلیون مترمکعب ثبت شده است.

 

ایسنا

    نظرات