نشست تخصصی بررسی عملکرد ساختمان ها در برابر خطرات چندگانه و مدیریت سانحه با بررسی موردی ساختمان پلاسکو

نشست تخصصی بررسی عملکرد ساختمان ها در برابر خطرات چندگانه و مدیریت سانحه با بررسی موردی ساختمان پلاسکو

http://www.bananews.ir/بنانیوز-نشست تخصصی بررسی عملکرد ساختمان ها در برابر خطرات چندگانه و مدیریت سانحه با بررسی موردی ساختمان پلاسکو توسط انجمن مهندسی زلزله ایران نشست تخصصی برگزار می شود.

 محورهای نشست: عملکرد ساختمانها در برابر آتش سوزی و زلزله، خرابی پیشرونده، مدیریت بحران، امداد نجات، آواربرداری، ابعاد اجتماعی سانحه و عملکرد رسانه ها.

سخنرانان:

دکتر محسن غفوری آشتیانی، دکتر حسین باهر، دکتر مرتضی بسطامی، دکتر رمضانعلی ایزدی فرد، دکتر سهیل مجیدزمانی، مهندس یعقوب ظروفچیان، مهندس علیرضا سعیدی.

این نشست در روز شنبه ۹۵/۱۱/۹ ساعت ۱۳ الی ۱۶:۳۰ در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله برگزار می گردد.

شماره تماس:۲۲۸۰۳۹۳۳

شرکت کلیه دانش پژوهان و علاقمندان آزاد می باشد.

    نظرات