جدیدترین ابزارها برای مدیریت مالی پروژه های پیمانکاری و ساختمانی

جدیدترین ابزارها برای مدیریت مالی پروژه های پیمانکاری و ساختمانی

شرکت های پیمانکاری و ساختمانی جهت مدیریت مالی پروژه های پیمانکاری و ساختمانی خود همواره نیاز به ابزارهای جدیدی دارند و ابزارهای مالی در دسترس باید بتوانند در کمترین زمان این ابزارها را ارائه دهند.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir نرم افزار حسابداری کاوش با بهره گیری از تیم تحقیق و توسعه توانمند و بررسی های روزانه نیازهای جدید ابزارهای مورد نیاز شرکت های پیمانکاری را شناسایی نموده و نرم افزارهای خود را بروزرسانی می نماید.

در این مقاله برخی از نیازهای جدید و امکانات جدیدی که بهنرم افزار حسابداری و پیمانکاریکاوش اضافه شده است را در اختیار شما قرار می دهیم:

  • امکان مدیریت نامحدود پروژه ها به صورت نامحدود و همزمان
  • امکان مدیریت نامحدود شرکت ها به صورت نامحدود و همزمان
  • امکان تعریف کاربران برای کار با نرم افزار به صورت نامحدود
  • امکان تعریف نقش برای هر کاربر برای دسترسی به بخش های مختلف
  • امکان اتصال دفاتر مختلف از طریق اینترنت و عدم محدودیت کار در شبکه محلی
  • امکان کار در بسترهای شبکه ای مختلف

مشاهده تمامی امکانات نرم افزار حسابداری پیمانکاری و ساختمانی کاوش

    نظرات