گزارش کامل حادثه پلاسکو

گزارش کامل حادثه پلاسکو

بنانیوز- حادثه آتش سوزی و فروریزی ساختمان پلاسکو یکی از غم انگیزترین حوادث ساختمانهای شهری بود که در ۳۰ دیماه ۱۳۹۵ رخ داد و با مرگ دلخراش آتش نشانان و شماری دیگر از هم وطنان به همراه خسارات مالی سنگین، رویدادی تلخ در تاریخ کشور را ثبت کرد. ساختمان ۵۴ ساله پلاسکو که نمادی از آغاز دورانی از مدرن شدن، شهرسازی و معماری، و حتی استواری سازه های مدرن در ایران بود، ناباورانه فروریخت تا پرسشهایی بزرگ مطرح شوند. نویسنده ای به ظرافت درباره پلاسکو نوشته بود«پلاسکو فرونریخت بلکه به پا خاست» و درست می گوید که پلاسکو به پا خاست تا ساختار و انسجام مدنی ایران را به پرسش بگیرد. پلاسکو به پا خاست تا بپرسد«شما ایرانیان چه کردید و چه نکردید که من در آتش سوختم و فروریختم؟» چرا حادثه پلاسکو مهم است؟ زیرا این حادثه آزمونی از کارایی دانشی، فناوری، و مدیریت شهری است که در ابعاد قبل و بعد حادثه در مرکز پایتخت و در نزدیکترین محل از نظر دسترسی به امکانات دولتمردان بود. دریافت گزارش کامل حادثه پلاسکو به فرمت PDF...

نظرات