صدور بیانیه نهایی مسابقه طراحی شهری و معماری مجموعه زندیه شیراز

صدور بیانیه نهایی مسابقه طراحی شهری و معماری مجموعه زندیه شیراز

بیانیه مرحله نهایی مسابقه طراحی شهری و معماری مجموعه زندیه شیراز از سوی هیأت داوران منتشر شد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir جلسه داوری مرحله دوم (نهایی) مسابقه طراحی شهری و معماری زندیه شیراز در تاریخ ۱۷ اسفندماه سال ۹۵ از ساعت ۱۶ الی ۲۰ در محل خانه گفتمان شهر و معماری با حضور ۴ نفر از اعضای اصلی و رسمی هیأت داوران از جمله سید محمد بهشتی، کامران صفامنش، ناصر بنیادی و مروارید قاسمی و با نظارت علی خدادادی به نمایندگی از دبیرخانه دائم مسابقات معماری و شهرسازی برگزار شد.

در این جلسه ۴ مشاور راه یافته به مرحله دوم از جمله مهندسان مشاور رهپو، مهندسان مشاور پارامادان، مهندسان مشاور پرداراز و مهندسان مشاور پیراز ضمن تشریح پروژه‌های خود، طی زمان کوتاهی به پرسش‌های هیأت داوران درخصوص ابهامات موجود پاسخ دادند.

در ادامه اعضای هیأت داوران پس از اتمام توضیحات ارائه شد از سوی مشاوران به تبادل نظر و بررسی و مقایسه تطبیقی جداول امتیازدهی آثار پرداختند.

هیأت داوران پس از بررسی‌های انجام شده، بیانیه و نظر کتبی نهایی درخصوص آثار موجود را با توجه به اهمیت و حضور این اثر تاریخی در فهرست جهانی یونسکو اعلام کردند که به شرح زیر خواهد بود:

۱)هیأت داوران طرح کد ۶۹ متعلق به مهندسان مشاور پیراز را به دلیل اتخاذ رویکرد روز آمد نسبت به بازآفرینی شهری در بافت تاریخی ارزشمند و برخورداری از انعطاف‌پذیری لازم و توجه به جذب مشارکت همگانی، شایسته کسب رتبه اول تشخیص داد و صراحتا برقابل اجرا بودن صرفا این پروژه نسبت به سایر پروژه‌ها تصریح و تأکید کرده و پیشنهاد کردند که با تشکیل شورای راهبری متشکل از اعضای حقیقی و حقوقی مرتبط، طرح مزبور تا نیل به اسناد اجرایی لازم هدایت شود.

در این راستا از مشاور خواسته می‌شود زیر نظر شورای راهبری در کوتاه مدت چند پروژه محرک توسعه پیشتاز ارائه نماید و ساختار حقوقی انجام خدمات مشاوره تکمیلی فوق به وسیله شرکت عمران و بهسازی شهری ایران تنظیم شود.

۲)هیأت داوران طرح کد ۱۷ متعلق به مهندسان مشاور رهپو را به دلیل توجه به سابقه ریخت‌شناسی و دانه‌بندی بافت و احترام به زمینه حائز شرایط کسب رتبه دوم دانست.

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

نظرات