بیستمین و بزرگترین نشست و مذاکرات تخصصی صنعت ساختمان

بیستمین و بزرگترین نشست و مذاکرات تخصصی صنعت ساختمان

بنانیوز- بیستمین دوره از سلسله نشستهای تخصصی ومذاکرات مستقیم صنعت ساختمان اینبار ویژه کارفرمایان برج ها، پروژه های بزرگ و مهم فعال درحال احداث شهرهای مشهد، سبزوار، نیشابور و بجنورد با تولید کنندگان و برندهای مصالح و تجهیزات مدرن صنعت ساختمان کشور عصر چهارشنبه مورخ ۳خرداد ماه ۱۳۹۶در هتل پنج ستاره پارس مشهد مقدس ازساعت ۱۶ الی ۲۲ در راستای حذف واسطه گری لابی خصوصی جهت عقد قراردادهای کاری توسط مجموعه ارگ برگزار میگردد. طبق سنوات گذشته به دلیل تنوع محصولات ومحدودیت ثبت نام، ازهرنوع مصالح و تجهیزات مدرن فقط یک شرکت معتبر از سراسرکشور ازسوی دبیرخانه انتخاب و بنا به اولویت ثبت نام حضور انحصاری بدون ورود دیگر رقبایشان دراین مذاکرات بی واسطه جهت معرفی، برندسازی و لابی خصوصی حضور خواهد داشت. میهمانان، متخصصین و بازدید کنندگان این مذاکرات کارفرمایان و مجریان برج ها و پروژه های بزرگ تجاری، اداری، هتلها، هتل آپارتمانها و مسکونیهای لوکس مهم فعال درحال احداث سه شهر مهم استان خراسان رضوی و مرکزاستان خراسان شمالی میباشند که دراین مذاکرات همچون گذشته حضورپرشورخواهند داشت.

نظرات