تا پایان هفته جاری چهار فروند هواپیمای ATR وارد ناوگان ایران خواهد شد

    نظرات